Opublikowano

Budowa na cudzym gruncie. W jakim wieku można odziedziczyć nieruchomość.

Tomasz Lebiedź opowiada o ciekawostkach zwiazanych z obrotem nieruchomościami. Odcinek 1.

1 – Czy można zbudować dom bez zgody właściciela gruntu?
2 – Czy nienarodzone (poczęte) dziecko dziedziczy?

 

Wiele osób uważa, że to, co stoi na gruncie, należy do właściciela tego gruntu, dlatego też te osoby sądzą, że jeśli ktoś zbuduje coś na cudzej działce to budynek stanie się własnością właściciela działki. Nie jest to prawda.

Kodeks cywilny:

Art. 231.
§ 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
§ 2. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Więcej o tym, co wiąże się z posiadaniem i obrotem działkami budowlanymi, dowiesz się na tutaj >>>

Kolejnym mitem są poglądy o tym, że spadkobiercą może być tylko ten kto żyje w chwili otwarcia spadku:

Kodek cywilny:

Art. 927.
§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

dla wyjaśnienia:
Art. 924.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Więcej o tym, jak dziedziczy się nieruchomości, dowiesz się tutaj >>>

Cytowane fragmenty kodeksu cywilnego odzwierciedlają stan na luty 2021.

#nieruchomości #dzieckonienarodzone #spadek

Symen24.pl
Symen24.pl
Budowa na cudzym gruncie. W jakim wieku można odziedziczyć nieruchomość.
/
close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.