Doskonalenie zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

O ilości punktów za szkolenia, które musi zdobyć Rzeczoznawca Majątkowy dowiesz się z rozporządzenia zamieszczonego poniżej zestawienia kursów dla rzeczoznawców. Ilość uzyskiwanych punktów zaznaczono w opisach szkoleń jako … pkt. R.M. 

KURSY ONLINE: Kupujesz i naukę rozpoczynasz kiedy chcesz. TY wybierasz tempo i czas nauki. Więcej informacji tutaj >>>
Doskonalenie Rzeczoznawców Majątkowych - pakiet 4 pkt. szkoleniowe

Doskonalenie Rzeczoznawców Majątkowych – pakiet 4 pkt. szkoleniowe

(4 pkt. R.M.) W pakiecie dowiesz się o podatkach związanych z nieruchomościami, oraz o obciążeniach wpływających na wartość a nie zawsze ujawnionych w księdze wieczystej ...
Zobacz szczegóły

312,42  246,00  zawiera VATDodaj do koszyka

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

Weryfikacja dokumentów nieruchomości i sprzedającego – kurs online

(1 pkt. R.M.) Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE  (!), ponieważ księga wieczysta to jest -  tak naprawdę -  "zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości".  ...
Zobacz szczegóły

113,62  zawiera VATDodaj do koszyka

Umowy najmu mieszkań

Umowy najmu nieruchomości.

(1 pkt. RM) Wszystko co trzeba wiedzieć o umowach najmu zwykłego, okazjonalnego i komercyjnego w przystępnym szkoleniu online ...
Zobacz szczegóły

148,12  zawiera VATDodaj do koszyka

Prawo obrotu gruntami

O pułapkach obrotu gruntami – kurs online

(2 pkt R.M.) W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami ...
Zobacz szczegóły

146,75  zawiera VATDodaj do koszyka

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami – kurs online

(1 pkt. R.M.) Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i ...
Zobacz szczegóły

113,32  99,63  zawiera VATDodaj do koszyka

Długi i obciążenia nieruchomości

Długi obciążające nieruchomość

(1 pkt R.M.) - na każdej nieruchomości może być wiele obciążeń wpływających na jej wartość (cenę, możliwość użytkowanie itp.) lecz nie ujawnionych w księdze wieczystej. Z tego szkolenia dowiesz się jak je rozpoznać ...
Zobacz szczegóły

89,11  zawiera VATDodaj do koszyka

Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań

Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań

(2 pkt. R.M.) W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. 
Kto zatem dziedziczy ???? ...
Zobacz szczegóły

147,60  zawiera VATDodaj do koszyka

Racjonalne podatki w nieruchomościach

Podatki w obrocie nieruchomościami

(1 pkt. R.M.) 1. VAT 2. Podatek dochodowy 3. Podatek od spadków i darowizn 4. PCC 5. Podatek od nieruchomości 6. Parapodatki ...
Zobacz szczegóły

110,70  zawiera VATDodaj do koszyka

 

Poniżej zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

rozporządzenie o doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych z 2018

Czytając w/w Rozporządzenie zwróć uwagę na „punktację” w której za napisanie książki dostajesz 3 punkty, a za dwie godziny (edukacyjne, czyli wynoszące 45 minut) udziału w szkoleniu dostajesz 1 punkt podczas gdy do zaliczenia obowiązku rzeczoznawca majątkowy potrzebuje w ciągu roku uzyskać punktów 12 pkt. (wyjątkowo w 2018 – 8 pkt.)

UWAGA:

W zajawkach szkoleń podano ilość pkt. zaliczanych Rzeczoznawcy Majątkowemu za ukończenia danego szkolenia z tym, że te ilości punktów są mniejsze niż rzeczywisty czas szkolenia, ponieważ np. gdy szkolenie trwa 3,5 godz. ed., to i tak zaliczany jest jeden punkt szkoleniowy (rozporządzenie nie przewiduje dzielenia punktów na ułamki). Dlatego przygotowaliśmy pakiety szkoleniowe (kursy) pozwalające efektywniej rozliczać czas szkoleń 😉

 

 

Art. 174. ustawy o gosp. nier. [wyciąg]

3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.