Top Menu

Doskonalenie zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Obligatoryjne szkolenia:

Co sądzisz o projekcie obowiązkowych szkoleń doskonalenia zawodowego?

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy. Prace trwają. Warto się zapoznać.

projekt-w-sprawie-doskonalenia-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych

Czytając ten projekt zwróć uwagę na "punktację" w której za napisanie książki dostajesz 3 punkty, a za dwie godziny (edukacyjne, czyli wynoszące 45 minut) udziału w szkoleniu dostajesz 1 punkt podczas gdy do zaliczenia obowiązku rzeczoznawca majątkowy potrzebuje w ciągu roku uzyskać punktów 8 (plus zaliczyć i zdać test ze szkolenia organizowanego przez ministerstwo)

Co o tym sądzisz:

Badanie opinii o projekcie ustawy o obowiązkowym doskonalenia zawodowym Rzeczoznawców Majątkowych

Nie są zbierane żadne dane identyfikujące osobę udzielającą odpowiedzi
  • pamiętaj, że: obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony jeśli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy ukończył szkolenia organizowane przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w obu edycjach oraz uzyskał co najmniej 8 punktów za wykonanie działań wymienionych poniżej

Polecamy Biegłym Sądowym

spadkobranie

Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań. (4 godz. ed. *)

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę “Darowizny a spadek”, oraz słownik pojęć podstawowych i […]

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

Weryfikacja dokumentów nieruchomości i sprzedającego (6 godz. ed.*)

Jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w dokumentach nieruchomości? Jeśli uważasz, że wystarczy sprawdzić Księgę Wieczystą, to JESTEŚ W WIELKIM BŁĘDZIE (!), ponieważ księga wieczysta to tak naprawdę “zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości”. A jeśli w to nie wierzysz, to lepiej skorzystaj z tego kursu, zanim przeprowadzisz transakcję bazującą na twej dotychczasowej […]

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami (6 godz. ed.*)

Dlaczego wybrać to szkolenie: Czym jest umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami Strona zawierająca umowę przedwstępną zaciąga  zobowiązania, których niewykonanie może rodzić rozmaite konsekwencje. W ramach tego szkolenia poznasz pouczająca historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co […]

Umowy najmu mieszkań

Umowy najmu nieruchomości (8 godz. ed.*)

Najem zwykły, okazjonalny, instytucjonalny i komercyjny W ramach kursu omawiamy: – obowiązki wynajmującego i najemcy, – możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu, – problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych – klauzule specjalne w umowach, – możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu, – kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać, – najem zwykły, – najem […]

rodo-onlice

RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*)

Info – co się zmieni Ten kurs: Szkolenie dotyczące wdrożenia nowych przepisów ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 1 – będzie stale wzbogacany o nowe przepisy i lekcje 2 – będzie długo dostępny 3 – jest w cenie promocyjnej dla tych, którzy kupią go teraz Polecamy: przyszłym Inspektorom Ochrony Danych (IOD) […]