Doskonalenie zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawcy Majątkowi zobowiązani są do corocznego powiększania swojej wiedzy w ramach Doskonalenia Zawodowego. Spełnienie tego obowiązku rozliczane jest w systemie punktowym.  

Zdobycie punktów umożli

na przykład ukończenie tego, trwającego 20 godzin edukacyjnych, kursu:

Prawo w obrocie nieruchomościami - kurs online

Prawo w obrocie nieruchomościami – kurs online

67 lekcji (4 lekcje demo 😉 ) Bądź mądry przed szkodą 😉
- Ustalanie warunków sprzedaży nieruchomości.
- Umowy najmu nieruchomości.
- Pułapki obrotu nieruchomościami gruntowymi.
- Dziedziczenie nieruchomości (konsekwencje).
- Weryfikacja stanu prawnego i badanie obciążeń nieruchomości.
...
Zobacz szczegóły

Inne możliwości:

Sprawdź inne nasze szkolenia:

Za co Rzeczoznawca Majątkowy otrzyma punkty Doskonalenia Zawodowego:

Zgodnie z Rozporządzeniem:

1. Ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe – 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym warsztacie

2. Ukończenie szkoleń lub kursów – 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

3. Ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych – 6 punktów za każdy z rodzajów działań, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

4. Udział w konferencjach lub sympozjach naukowych – 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

5. Własne lub współautorskie publikacje książkowe – punkty za jedną publikację książkową, jednak nie więcej niż 8 punktów w danym okresie rozliczeniowym

6. Własne lub współautorskie artykuły w czasopismach – 2 punkty za jeden artykuł, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

Godzina uczestnictwa jest jednostką czasową trwającą 45 minut.

Jaki powinien być zakres tematyczny szkoleń Doskonalenia Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

Wymagana tematyka doskonalenia to określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, lub sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Art. 174. ustawy o gosp. nier. [wyciąg]
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Z pewnością trudno wykonać wyżej wymienione ekspertyzy i doradztwo, bez znajomości przepisów prawa umożliwiających rozpoznanie stanu nieruchomości 😉

Rozporządzenie o obowiązkowym doskonaleniu zawodowym rzeczoznawcą majątkowych:

Poniżej zamieszczamy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Rozporządzenie o doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych z 25 kwietnia 2018

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wydawane są zgodnie z regulaminem platformy.  Uwaga:  W treści zaświadczeń podana jest nazwa szkolenia, imię i nazwisko uczestnika , data (ew. daty rozpoczęcia i zakończenia) szkolenia natomiast nie jest podawana ilość punktów, ponieważ należy ją obliczyć samodzielnie, uwzględniając godziny edukacyjne podane na zaświadczeniu.

 

 

close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.