Jak zostać pośrednikiem nieruchomości?

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości?

Zobacz ten film, a potem zobacz Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami Tam dowiesz się wszystkiego 😉

PAMIĘTAJ

Od 01 stycznia 2014 nie ma obowiązku posiadania licencji na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (nie istnieją licencje "państwowe" 😉 )

ROZDZIAŁY FILMU:

  • 00:00 - Wstęp
  • 01:10 - Co musisz umieć, aby zostać dobrym agentem nieruchomości
  • 03:12 - Jak zdobyć pierwszych klientów dla agencji nieruchomości
  • 05:33 - Gdzie zdobyć doświadczenie w pracy pośrednika nieruchomosci
  • 07:29 - Czy musisz mieć biuro
  • 09:43 - Skąd wziąć pracowników agencji
  • 12:48 - Czy musisz mieć własną stronę internetową
  • 16:20 - Jaka powinna być umowa o pośrednictwo nieruchomości
  • 18:48 - Społeczne organizacje pośredników nieruchomości
  • 20:35 - Czy warto kupić franczyzę

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

To znaczy, że pośrednikiem mogą być między innymi:
- spółka akcyjna,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą określoną w art. 179b wyżej wspomnianej ustawy.

Wszystko, co należy spełnić, aby pracować jako pośrednik nieruchomości, to:
- być legalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą,
- zawierać umowy o pośrednictwo w wymaganej formie oraz
- posiadać określone ustawą ubezpieczenie.

Nie potrzeba żadnych zezwoleń / licencji. Można również pracować w tym zawodzie, będąc zatrudnionym u przedsiębiorcy, który jest pośrednikiem.

Zobacz:

Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami Tam dowiesz się wszystkiego 😉

 

INFORMACJA OGÓLNA

kursy nieruchomości dawna lista ministraOd lat prowadzimy kursy i szkolenia dla osób związanych lub wchodzących w branżę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jesteśmy jedną z największych (jeśli nie największą) firmą na tym rynku pod względem zrealizowanych „osobo/szkoleń”. Zajęcia prowadzimy w formie szkoleń stacjonarnych otwartych, szkoleń na zamówienie, oraz szkoleń e-learningowych.

W czasach przed deregulacją szkolenia wchodzące w skład kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami  były wpisane na listę szkoleń obowiązkowych prowadzoną przez ministra właściwego dla spraw mieszkalnictwa. Po wprowadzeniu deregulacji (1 stycznia 2014) zniknęły obowiązkowe, państwowe licencje na prowadzenie pośrednictwa w o obrocie nieruchomościami, a wraz z nimi zniknęła wspomniana wcześniej ministerialna lista szkoleń.

CERTYFIKATY / ZAŚWIADCZENIA / LICENCJE

 

Od 1 styczna 2014 nie istnieje licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami!  Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

CERTYFIKATY, DYPLOMY…

Potwierdzeniem ukończenia szkoleń są stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje, które wydawane są zgodnie z Regulaminem platformy.

USTAWA DEREGULACYJNA SPRAWIŁA, ŻE OD 1 STYCZNIA 2014

LICENCJA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE ISTNIEJE!

Zamierzeniem ustawy było ułatwienie dostępu do możliwości wykonywania zawodu pośrednika/agenta nieruchomości poprzez zniesienie formalnego wymogu posiadania licencji na pośrednictwo i umożliwienie każdemu zainteresowanemu otworzenie agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Niestety, ustawa deregulacyjna zlikwidowała kontrolowany przez państwo system kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a dawne licencje państwowe nabrały znaczenia historycznego dyplomu.

Nasze kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami oparliśmy na założeniach programowych dawnych (przed deregulacją) studiów podyplomowych oraz szkoleń ze wspomnianej wcześniej listy ministerialnej. Obejmują one tematy związane z prawem, podatkami, organizacją pracy i psychologią obsługi klientów w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: nie daj się zwieść mylącej reklamie,  jeśli gdziekolwiek znajdziesz informację o wydawaniu tzw. „licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami„,  ponieważ te dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej i nie dają żadnych uprawnień.

Nie musisz nam wierzyć na słowo 😉 . Po prostu przeczytaj ustawę regulującą wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i sprawdź, czy napisaliśmy prawdę 😉 (to ustawa o gospodarce nieruchomościami – art 179a i kilka następnych – aktualną wersję znajdziesz w serwisie http://isap.sejm.gov.pl/)

Przy okazji:
Zgodnie z definicją słownikową licencja to: „urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim". Zatem – jakie „urzędowe zezwolenie” wydaje ktoś rozdający dziś coś, co samozwańczo określa terminem: „licencja na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” ? Czy naprawdę „to coś” daje posiadaczowi jakiekolwiek uprawnienia do wykonywania pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami? Pomyśl 😉