Kategoria Kompleksowy kurs pośrednika

 • Jak fotografować nieruchomości - kurs online

  26 Lekcje w , , 139,00 

  fotografia nieruchomości kurs online

  W ramach tego kursu nauczysz się wykonywać dobre fotografie.

  Szkolenie dedykujemy Agentom / Pośrednikom Obrotu Nieruchomościami, osobom zajmującym się Home Stagingiem, Zarządcom, Rzeczoznawcom, Właścicielom nieruchomości - słowem wszystkim tym osobom, które chcą sprzedać, lub wynająć jakąś nieruchomość i chcą żeby się ona ładnie prezentowała w reklamie, a nie mają i/lub nie chcą kupować specjalistycznego sprzętu studyjnego. 

  W kolejnych lekcjach wyjaśniamy w jaki sposób aparat fotograficzny widzi świat, jak korygować jego ustawienia, jak wykorzystywać możliwości obiektywów w celu poprawienia jakości fotografii. Dowiesz się też o sprzęcie przydatnym do fotografowania, oraz o podstawach obróbki cyfrowej zdjęć w tym o obróbce HDR.

  Dobre zdjęcie można zrobić praktycznie każdym aparatem pod warunkiem, że posiada się odpowiednią wiedzę. I tę właśnie wiedzę staramy się dostarczyć w sposób bardzo przystępny, ograniczając do minimum stosowanie pojęć "naukowych".

  Zdobędziesz praktyczną wiedzę o fotografowaniu nieruchomości:

  W ramach szkolenia o fotografii nieruchomości kładziemy nacisk na praktyczne problemy pośredników, czyli: 

  Jak zwykłym aparatem wykonać dobre zdjęcia, co ująć w kadrze, a co pominąć i jak przekonać właścicieli do drobnych zmian, aby nieruchomość prezentowała się atrakcyjniej.

  Przy okazji omawiamy budowanie właściwych opisów reklamowych, które często są zbyt lakoniczne, lub odwrotnie - zbyt długie i "szczere".

  Dzięki umiejętności poprawnego robienia zdjęć twoje oferty będą atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców.

  Pamiętaj - inni pośrednicy mają te same oferty, więc tylko lepszymi zdjęciami i lepszym opisem możesz wyróżnić się z tłumu!

  • Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie
   • Bracketing EV (nie przerażaj się - wszystko wyjaśnimy po polsku)
   • Ustawianie (korekta) balansu bieli
   • Głębia ostrości
   • Koło barw
  • Portret nieruchomości z zewnątrz:
   • Jak sobie poradzić ze zmiennym oświetleniem w czasie fotografowania nieruchomości,
   • Jak sprawić, aby widok nieba uatrakcyjniał fotografie nieruchomości
   • Czy zawsze cały budynek musi znaleźć się w kadrze
   • Co zrobić aby na fotografiach nieruchomości budynki, pomieszczenia i meble nie "przewracały się"
  • Fotografie wnętrz nieruchomości,
   • Wielkość (proporcje) kadru, panorama, obiektyw szerokokątny? kadr 4:3? a może 16:9?
   • Na jakiej wysokości ustawić aparat podczas fotografowania wnętrz,
   • Zbędne przedmioty (obiekty), jak sprawić by znikły
   • Niech zdjęcia mówią, czyli - co należy uwypuklić w reklamie graficznej
   • Kompozycja kadru,
   • O jakiej porze dnia najlepiej wykonywać zdjęcia wnętrz i architektury
   • Jak zrobić zdjęcia wnętrza, aby na fotografii było dobrze widać to co jest w środku i to co jest za oknem (dwa praktyczne sposoby),
  • Czego bezwzględnie unikać na fotografiach nieruchomości?
  • Kilka porad praktycznych, czyli triki fotografa
  • Jakie wymagania muszą spełniać zdjęcia w zależności od miejsca w którym mają być publikowane (Internet, prasa, ulotki, foldery)
  • W jakich formatach plików publikować zdjęcia
  • Jak korygować błędnie wykonane zdjęcie (czyli podstawy retuszu)
   • Korekta perspektywy (czyli jak naprawić, to co popsuł fotograf)
   • Korekta niepożądanej dominanty barwnej (czyli jak usunąć dziwaczne zabarwienia na zdjęciu)
   • Korekta nierównomiernego oświetlenia (czyli jak sprawić, aby pojawiły się szczegóły, a zniknęły miejsca prześwietlone lub niedoświetlone)
   • Wykorzystanie techniki HDR

  Ponadto uzyskasz porady i dowiesz się:

  Co trzeba kupić koniecznie, a z jakim zakupem można poczekać:

  • Wybór aparatu fotograficznego: lustrzanka, czy aparat kompaktowy
  • Statyw fotograficzny - trójnóg, czy monopod
  • Rodzaje i zastosowanie obiektywów
  • Czy warto mieć telekonwerter, no i co to właściwie jest oraz jakie korzyści straty niesie jego stosowanie
  • Do czego służą samowyzwalacz, wężyk i pilot
  • Osłona przeciwsłoneczna obiektywu - po co
  • Filtry UV - czy są konieczne
  • Filtry polaryzacyjne kołowe
  • Filtry kwadratowe w fotografii cyfrowej
  • Lampy błyskowe - wybór i zastosowanie

 • Umowy najmu nieruchomości - kurs online

  8 Lekcje w , , , 120,00 

  Umowy najmu mieszkań

  Poznasz:

  1. Umowy najmu w świetle prawa:

  Forma umowy,
  Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
  Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
  Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
  Okresy płatności czynszu,
  Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
  Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
  Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
  Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
  Protokoły zdawczo-odbiorcze.

  2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

  Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
  Określenie spraw pierwszorzędnych,
  Określenie spraw drugorzędnych,
  Atuty znanej marki najemcy,
  Zastrzeżenie poufności rokowań,
  Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
  Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
  Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
  Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
  Wspólne fundusze reklamowe.
  Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
  Klauzule wyłączające (konkurencję),
  Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
  Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

  3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

  Umowy najmu lokalu użytkowego,
  Umowy zawartej na czas oznaczony,
  Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

  4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

  Zastrzeżenie wyłączności,
  Klauzule poufności,
  Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
  Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

 • Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna - kurs online

  8 Lekcje w , , , 139,00 

  Umowa przedwstępna

  Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości ! Większość transakcji sprzedaży nieruchomości poprzedzana jest zawarciem umowy przedwstępnej, która przez pewien czas bedzie regulować stosunki prawne pomiedzy nabyca a sprzedającym. Dlatego dobra umowa przedwstęna powinna "przewidzieć" wszelkie komliplikacje jakię mogą wystąpić w przyszłości (w tym to, że jedna ze stron może wykazać się złą wolą).

  W prawie nie ma wielu zapisów regulujących wprost umowy przedwstępne. Dlatego do przygotowania dobrej umowy przedwstępnej potrzebna jest nie tylko wiedza prawna, ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

  Po tym szkoleniu, opartym na wieloletnim doświadczeniu, nic cię nie zaskoczy.

  Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

  • Poznasz pouczającą historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.
  • Dowiesz się kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępnych. Czy zawieranie takiej umowy zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
  • Rozbieżne interesy stron - jak je pogodzić. (Nie jest to łatwe, bowiem już nawet wybór formy tej umowy nie jest obojętny na przyszła sytuację sprzedającego i kupującego).
  • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej.
  • Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej działając nie w swoim imieniu. Jakie są skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
  • Czy warto sprzedającemu zezwolić na ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej.  Co jest konieczne, aby móc ujawnić roszczeń w księdze wieczystej.
  • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
  • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa. Sposób i forma udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Jakie są skutki przekroczanie pełnomocnictwa.
  • Co powinno określić się w dobrej  umowie przedwstępna.
  • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
  • Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
  • Termin zapłaty ceny
  • Zadatek - wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
  • Kary umowne, Zaliczka  -  Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką.
  • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych.
  • Prawo do odstąpienia od umowy. Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia.

 • Pułapki obrotu gruntami - kurs online

  16 Lekcje w , , , 119,31 

  Prawo obrotu gruntami

  Kurs polecamy:

  • Pośrednikom w obrocie nieruchomościami
  • Inwestorom

  Na bazie wieloletnich doświadczeń:

  W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami

  Dowiesz się:

  • o praktycznym znaczeniu nieruchomości
  • co to jest "działka budowlana", "działka rolna"
  • o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu i poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia
  • o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności
  • o opłatach adiacenckich w tym kiedy można nieopacznie narazić się na takie opłaty przy kupnie nieruchomości
  • o rencie planistycznej
  • o znaczeniu linii rozgraniczających i linii zabudowy
  • o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy
  • o problemach związanych ze współwłasnością
  • o wyłączaniu terenów z produkcji rolnej lub leśnej
  • o opłatach związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntu
  • o pomnikach przyrody, stanowiskach archeologicznych itp.

 • Podatki w nieruchomościach

  6 Lekcje w , , , 139,00 

  Racjonalne podatki w nieruchomościach

  Poznaj swoje prawa

  • VAT,
  • PIT,
  • PCC,
  • Podatki od posiadania nieruchomości,
  • Podatki od spadków i darowizn,>
  • Groźne Parapododatki (wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna, opłaty adiacenckie

  Kurs polecamy:

  • Inwestorom i osobom chcącym zarabiać na flipach ?
  • Pośrednikom obrotu nieruchomościami chcącym doradzać swoim klientom
  • Każdej osobie, która chce lub musi sprzedać/odziedziczyć/kupić nieruchomość

 • Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online

  17 Lekcje w , , 129,00 

  Kurs dobra umowa o pośrednistwo w obrocie nieruchomościami szkolenie online lebiedź

  W kursie wyjaśniamy:

  • Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
  • Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
  • Jak "bezpiecznie" zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
  • Jak "łagodzić" lub likwidować w zarodku narastające konflikty?

  Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

  W obiegu" funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy - niestety - w większości nie znający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością! Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

  Podstawowe problemy umów o pośrenictwo w obrocie nieruchomościami:

  • Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (na wyłączność / bez wyłączności / na czas określony / na czas nie określony)
  • Określenie stron umowy - przykłady prawidłowych komparycji, umowy z właścicielami, pełnomocnikami, prokurentami itp.
  • Inne warunki jakie warto określić w umowie (czas obowiązywania umowy, terminy zapłaty, cena ofertowa a wynagrodzenie, ograniczenia w reklamie, zwroty kosztów itp.)
  • Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami - rodzaje i treść koniecznych pełnomocnictw
  • Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Kary umowne - czy warto stosować, jak duże, od czego uzależnione itp.
  • O sensie wyłączności, czyli jak można a jak warto zdefiniować wyłączność
  • Jakich postanowień warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Jak zabezpieczyć w umowie słuszne interesy pośrednika:

  • Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – o dokumentowaniu działań dokumentacja i procedurach kontaktów z klientami pośrednika
  • Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
  • Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów

 • Jak reklamować się w Internecie - kurs online

  7 Lekcje w , , , 108,00 

  Jak reklamowac sie w internecie

  Jak zwiększyć oglądalność strony internetowej. Pozycjonowanie SEO, reklama AdWords, sieci społecznościowe, remarketing?

  Tematy:

  Kto tworzy witrynę internetową, pierwsze decyzje i decydujące wybory Osoby potrzebne do wykonania witryny internetowej Role i zadania Projektanta, Informatyka, Grafika Czym jest projekt strony

  Ty jako Projektant – to wcale nie jest trudne, natomiast jest konieczne! Pierwsze decyzje: Gdzie umieścić stronę? Serwer współdzielony czy serwer dedykowany? Nazwa i rejestracja domeny Jak wybrać informatyka i na co zwrócić uwagę w umowie z informatykiem?

  Projekt strony, wymagania dla informatyka zakres umowy – zadania informatyka założenia działania (projekt) możliwość edycji treści strony systemy komunikacji mailingowej z klientami (newslettery) – własne, czy dzierżawione? System przyznawania różnych uprawnień administracyjnych

  Reklama w Internecie Podstawy organizacji kampanii reklamowej w Internecie

  słowa kluczowe zależność: słowo kluczowe – treść reklamy – treść strony do której prowadzi reklama ograniczenie terytorialne reklamy wybór strony docelowej reklamy

  Gdzie można i należy się reklamować Witryna Internetowa firmy, serwisy aukcyjne, porównywarki cenowe, portale ogłoszeniowe linki prowadzące do i wyprowadzające ze strony Internetowej

  Czyli wszystko, co warto wiedzieć, aby skutecznie reklamować się w internecie.

 • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości – kurs online

  11 Lekcje w , , , 139,00 

  Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

  Czego się dowiesz:

  • Co i gdzie należy sprawdzić, aby uniknąć nabycia nieruchomości wraz z jej obciążeniami
  • Dlaczego samo sprawdzenie księgi wieczystej niczego nie gwarantuje
  • Jak zweryfikować wiadomości dostarczane przez księgę wieczystą
  • Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu nieruchomością
  • Jakie mogą być sposoby oszustwa przy sprzedaży / najmie nieruchomości i jak się przed nimi można bronić
  • Co można wyczytać z dokumentów
  • Jaka jest wiarygodność dokumentów przedstawianych przez sprzedającego
  • Jakie są podstawowe dokumenty umożliwiające weryfikację stanu nieruchomości i oświadczeń sprzedającego
  • Ile wynosi okres ważności dokumentów
  • Jakie są gwarancje zgodności treści dokumentów z bieżącym stanem faktycznym
  • Na co należy zwrócić szczególną uwagę - kiedy nie obejmuje cię rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

  Przedstawiamy informacje o tajemnicach, które mogą kryć:

  • akt własności ziemi
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • rozbieżność powierzchni księgi wieczystej
  • zasiedzenie granic
  • służebności gruntowe
  • służebność przejazdu i przechodu
  • służebność osobista
  • służebność przesyłu
  • wypis i wyrys z rejestru gruntu
  • mapa ewidencyjna
  • decyzja podziałowa
  • warunki zabudowy
  • wypis w planu zagospodarowania przestrzennego
  • i wiele wiele innych

 • Jak przekonać sprzedających nieruchomości do udzielenia wyłączności - kurs online

  12 Lekcje w , , 119,00 

  jak uzyskać wyłączność w posrednictwie obrotu nieruchomościami

  Przedstawimy praktyczne sposoby rozwiewania wątpliwości Sprzedających nieruchomości:

  To szkolenie oparte na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami pracującego jedynie na umowach wyłącznych.

  W szkoleniu przedstawiamy:

  • Materiał do przemyślenia, czyli... o tym jak pośrednik nieruchomości może przekonać samego siebie do pracy na wyłączność. To bardzo ważne, ponieważ często przyczyną porażek są wewnętrzne wątpliwości/obawy pośrednika.
  • Wady i zalety wyłączności z punktu widzenia pośrednika.
  • Jak rozwiać obawy właściciela nieruchomości związane z udzieleniem wyłączności.
  • Jakie są argumenty przemawiające za wyłącznością, czyli dlaczego ci się to opłaca mój drogi kliencie.
  • Jak rozpoznać prawdziwe potrzeby Sprzedającego - czyli sztuka zadawania pytań i słyszenia klienta.
  • O dwóch podstawowych przyczynach powodujących podejmowanie wszelkich działań.
  • jak wyrobić w sobie asertywność, jak nie ulegać agresji, jak nie ulegać natarczywym żądaniom.
  • Wstęp do reguł wywierania wpływu na decyzje innych ludzi, czyli zastosowanie teorii Cialdiniego w praktyce pracy agencji nieruchomości.
  • Reguły wzajemności, społecznego dowodu słuszności, sympatii, niedostępności i autorytetu w praktyce pośrednika obrotu nieruchomościami.
  • Reguła zaangażowania i konsekwencji, czyli przygotowanie właściciela nieruchomości do współpracy z pośrednikiem w czasie trwania procesu sprzedaży nieruchomości.
  • Kiedy i jak omawiać kwestie "drażliwe" np.: "wyłączność mnie zablokuje", "czy muszę zapłacić agencji jeśli kupi sąsiad", "dlaczego okres wyłączności jest tak długi", "dlaczego wasze wynagrodzenie jest tak wysokie", itp.

  Szkolenie polecamy:

  • Doświadczonym pośrednikom nieruchomości chcącym przejść na pracę na umowach na wyłączność, lub poprawić swoją skuteczność przyjmowania ofert
  • Osobom zaczynającym pracę w pośrednictwie obrotu nieruchomościami
  • Właścicielom biur obrotu nieruchomościami chcącym uzyskać materiał pomocniczy do szkolenia swoich pracowników

 • Praca pośrednika nieruchomości z klientami popytowymi - kurs online

  16 Lekcje w , , 149,00 

  Praca z nabywcami nieruchomości, Trudny klient

  Czy wiesz co w nieruchomościach znaczą pojęcia:

  Kamień milowy;  Pan Tabelka; strażnik świętego Graala;  debeściak; telepata; przewodnik; uciekinier;  Pan Dyrektor; klient gwiazda; Głuszec; Call me later alligator; znikający punkt? ;-)

  Jeśli nie wiesz, to przyjdź na szkolenie na którym rozszyfrujemy te i jeszcze kilka innych pojęć

  Po tych zajęciach będziesz wiedzieć dlaczego potencjalni nabywcy i/lub najemcy wędrują od jednej agencji do drugiej i jak sobie z tym poradzić.  To bardzo ważna umiejętność ponieważ każdy taki wędrowiec niesie ze sobą “kuferek złota”, więc to bardzo przykre gdy widzisz jak bez pożegnania z Tobą odjeżdża w kierunku zachodzącego słońca  ;-)

  W kursie prezentujemy cały cykl pracy pośrednika z klientem popytowym poczynając od pierwszego spotkania, poprzez właściwe rozpoznawanie potrzeb, prezentację i właściwy dobór ofert, zrozumienie i likwidację zastrzeżeń i obaw, aż do zamknięcia negocjacji.

  Przedstawimy praktyczne sposoby zdobywania"wierności" klienta popytowego

  To szkolenie oparte na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, oraz bogatemu doświadczeniu wielu osób chcących przy pomocy biur pośrednictwa naleźć nieruchomość do kupienia lub wynajęcia.

  <bZ kolejnych wykładów, scen i komentarzy dowiesz się:

  • Nie ma "trudnych" klientów. Po prostu trzeba znaleźć sposób na poznanie ich rzeczywistych potrzeb, nawet takich których oni sobie nie w pełni uświadamiają ?
  • Jak zachować spójny przekaz firmy (reklamy, oczekiwań właścicieli i poczynań pracowników)
  • Jak formułować ogłoszenia i reklamy. Na co zwrócić szczególną uwagę.
  • Jak nie stracić klienta już przy pierwszym kontakcie klienta z firmą. Czy zdajesz sobie sprawę, że ten pierwszy kontakt następuje zanim ktokolwiek przyjdzie do biura lud zadzwoni?
  • Pierwsze spotkanie to szansa której nie można stracić, bo klienci ocenią cię wg pierwszego wrażenia, a przecież pierwsze wrażenie jest tylko jedno.
  • Sztuka prezentacji nieruchomości. Jaka jest jej wartość poznawcza dla pośrednika.
  • Najcenniejsze chwile - wykorzystaj kwadrans po prezentacji, czyli poznaj prawdziwe (czasem nieuświadomione) potrzeby potencjalnego nabywcy/najemcy.
  • Co zrobić, gdy pierwsze oferty nie spełniły oczekiwań i jak zapewnić sobie "psychologiczną wyłączność", czyli jak zatrzymać klienta przy sobie.
  • Jak reagować na wszelkie wątpliwości i obawy nabywcy.
  • Jak nie przegapić szansy na zamknięcie transakcji. Poznasz również częste błędy powodujące "odstraszenie nabywcy /najemcy od zawarcia umowy z właścicielami nieruchomości.
  • Sztuka negocjacji / mediacji warunków umowy obrotu nieruchomością - porady.

  Dla kogo ten kurs:

  • Doświadczonym pośrednikom nieruchomości chcącym poprawić swoją skuteczność w utrzymaniu przy sobie klientów popytowych
  • Osobom zaczynającym pracę w pośrednictwie obrotu nieruchomościami
  • Właścicielom biur obrotu nieruchomościami chcącym uzyskać materiał pomocniczy do szkolenia swoich pracowników

 • Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań. - kurs online

  10 Lekcje w , , , 120,00 

  W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę "Darowizny a spadek", oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego.

  Spadkobranie,
  Nabycie spadku, Dział spadku,
  Procedury przeprowadzenia spadku
  Formy Testamentu
  Odziedziczyć długi?
  Dziedziczenie ustawowe,Zachowek, Niepewne stany prawne, zrzeczenie się spadku (niepełnoletni)
  Dziedziczenie testamentowe
  Umowy dotyczące spadkobrania
  Dziedziczenie transgraniczne
  Dział spadku

 • Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności... - kurs online

  7 Lekcje w , , , 119,00 

  Długi i obciążenia nieruchomości

  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
  • Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
  • Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
  • Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
  • Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
  • Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
  • Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
  • Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
  • Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do..., lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania "historyczne".
  • Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
  • Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
  • Egzekucja administracyjna
  • Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
  • Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
  • Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
  • Hipoteki przymusowe i inne.
  • Opłata adiacencka.
  • Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
  • Służebności.
  • Użytkowanie.
  • Dożywocie.
  • Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.