Algorytm wprowadzenia RODO – Listy Kontrolne

algorytm wdrażania rodo
Lub zaloguj się zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kupionych kursów.

Ten kurs zawiera:

  • „listy kontrolne” dzięki którym możesz sprawdzić, czy TY (twoja firma/organizacja) zbierając jakiekolwiek dane osobowe spełniasz wymagania narzucane na administratora tych danych. 
  • informacje co trzeba zrobić aby spełnić wymagania opisane w „listach kontrolnych”.

Korzystając z tych list łatwo przygotujesz się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z definicją:

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

A mówiąc prościej

Daną osobową może być nawet zdjęcie, lub film zawierający wizerunek jakiejś osoby. Słowem – jeśli prowadzisz jakąkolwiek działalność, to gromadzisz i przetwarzasz te dane. A to oznacza dużą odpowiedzialność, bo pamiętaj – nawet zwykły monitoring osiedla mieszkaniowego – jest zbieraniem danych osobowych 😉 A zatem jaka jest podstawa prawna takich dziań???

Zapamiętaj:

  1. To administrator danych musi móc udowodnić, że zbiera dane osobowe w sposób prawidłowy. Dlatego należy zadbać o to, aby posiadał on odpowiednie dokumenty i/lub stosował odpowiednie procedury umożliwiające mu udowodnienie, że działa zgodnie z obowiązującym go prawem.
  2. Brak możliwości udowodnienia j.w. może skutkować znacznymi karami.

Rodo – Listy Kontrolne

Nasze listy kontrolne zawierają pytania (i podpowiedzi) pozwalające ocenić czy twoja organizacja/firma spełnia wymagania ochrony danych osobowych.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

W kursie znajdziesz przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych (dla administratorów)

Sprawdź to teraz !

 

Moduły

RODO - listy kontrolne sprawdzające przestrzeganie praw osoby do której należą dane

Lekcje