Jak uniknąć kłopotów z najemcą i jak bezpiecznie wynająć mieszkanie – kurs online

jak unikać kłopotów z najemcą
Lub zaloguj się zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kupionych kursów.

W Polsce obowiązują różne sposoby na jakie można wynająć lokal mieszkalny. Warto je poznać jeśli chcesz wynająć swoje mieszkanie, ponieważ każdy rodzaj najmy niesie ze sobą odmienne konsekwencje.

Najem zwykły, okazjonalny oraz instytucjonalny

W czasie trwania najmu często dochodzi do nieporozumień a nawet sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Powody mogą być rozmaite: Najemca nie płaci czynszu, lub zachowuje się w sposób uciążliwy dal sąsiadów; Wynajmujący odmawia remontu lub samowolnie wchodzi do wynajmowanego mieszkania.

Czy dokładnie znacie prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego?
Kiedy można zatrzymać kaucję? Kiedy można przeprowadzić eksmisję? Jakie są okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony? Czy Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu? W tych materiałach szkolenia online znajdziecie odpowiedzi na te i jeszcze więcej pytań związanych z najmem lokali mieszkalnych.

 

Poradnik dla wynajmujących i najemców online w którym omawiamy:

 • obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
 • klauzule specjalne w umowach,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
 • najem zwykły,
 • najem okazjonalny i komercyjny,
 • problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,
Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
Okresy płatności czynszu,
Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy zawartej na czas oznaczony,
Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

3. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

4. Pliki do pobrania – przykładowe umowy najmu okazjonalnego i najmu na czas oznaczony

W kursie dostępnym online znajdziesz omówienia poniższych tematów, oraz przykładowe druki umów.

 • Najem – czas trwania umowy, terminy wypowiedzenia, sprzedaż wynajmowanego mieszkania
 • Umowy najmu mieszkań – obowiązki i prawa najemcy i wynajmującego
 • Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…
 • Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana
 • Najem instytucjonalny
 • Przykładowe umowy najmu (pliki pdf)

Lekcje

Najem – czas trwania umowy, terminy wypowiedzenia, sprzedaż wynajmowanego mieszkania

Kodeks cywilny: Art. 660. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. Art. 661. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.[…]

Najem instytucjonalny

Ustawą o krajowym zasobie nieruchomości, która została opublikowana 11 sierpnia 2017 i wchodzi w życie 30 dni po jej publikacji wprowadzono w ustawie o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  nowy rozdział i w ten sposób stworzono nowy rodzaj najmu – najem instytucjonalny. Porównanie najmu okazjonalnego  i instytucjonalnego. Czego dotyczy[…]