Archiwum Lekcji

22. Pośrednik odporny na kryzys (jeśli wie co już było)

Podgląd

Length: 0 minutes

<p>Boisz się kryzysu w nieruchmościach? <br /> <br /> Zobacz tę audycję, w której Tonasz Lebiedź wyjaśnia:</p> <ol> <li>że to już było ;-)</li> <li>kto i jak sobie poradził</li> <li>i że jesteśmy w wieloletnim trendzie wzrostowym, ale zdarzają się okresowe spadki.</li> </ol> <p>Warto znać historię, bo lubi się powtarzać ;-)</p>

10. Wiosna 2022 – zmiana trendu w nieruchomościach? Jak zareagować?

Podgląd

Length: 0 minutes

<p>Co ma zrobić Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lub Inwestor w obliczu zmian na rynku nieruchomości.</p> <ul> <li>Powszechna utrata lub zmniejszenie zdolności kredytowej z powodu podwyżek stóp procentowych i rekomendacji KNF</li> <li>Łatwość zamiany "luźnej" gotówki na złoto i waluty odwraca uwagę od lokowania w nieruchomości</li> <li>Ogromne wzrosty kosztów budowy</li> <li>Obawy o bezpieczeństwo</li> <li>Braki mieszkań do wynajęcia</li> <li>itp.</li> </ul>

3 – Jakich umów dotyczy ustawa deweloperska (i czego nie dotyczy)

Length: 0 minutes

JAKICH UMÓW DOTYCZY NOWA USTAWA DEWELOPERSKA: UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE: Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do umów zawartych między nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do: 1) wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę; 2) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na...

19. Pytania zamknięte i pytania otwarte w pracy agenta nieruchomości (13 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego<a href="https://symen24.pl/produkt/psychologia-w-posrednictwie-w-obrocie-nieruchomosciami-na-zywo/" target="_blank" rel="noopener"> sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o umiejętnościach sprzedażowych pośrednika nieruchomości.</a></p> <h3>Odpowiedzi na pytania:</h3> <ul><li>Co to naprawdę są pytania zamknięte.</li><li>Czym są pytania otwarte.</li><li>Czym różni się wartość poznawcza pytań zamkniętych i otwartych dla pośrednika nieruchomości.</li><li>Kiedy pytać otwarcie.</li><li>Straty w zarobkach pośrednika wynikające z wiary w formularze i programy agencyjnych.</li></ul> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

9. Działka jako inwestycja. Domy bez PnB. (37 min.)

Podgląd

Length: 0 minutes

<h3>Rozdziały filmu:</h3> 00:00 Wstęp 00:30 Dzierżawa i najem działek 04:31 Działka jako inwestycja 04:42 Działka a zmienność rynku 05:58 Historia kryzysów i wzlotów 06:39 Działki w czasach bessy. Odporność na zmiany. 08:47 Działki versus mieszkania 09:22 Zmiana mieszkania lepsza w czasie bessy 10:10 Reakcje sprzedających działki na spadki cen 11:54 Podatek katastralny (czy to tylko mit?) 17:53 Nie każda działka to dobra inwestycja 18:50 Domy bez PnB (70 m2 i inne) 34:02 Mity = działki rolne i buduj się gdzie chcesz <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

6. Błędy w reklamach filmowych agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami (13 min.)

Length: 0 minutes

<p>O typowych błędach w reklamach pośredników nieruchomości opowiada <a href="https://dorota-salamon.pl/filmowo/" target="_blank" rel="noopener">Dorota Salamon</a>.</p> <h2><a href="http://dorota-salamon.pl/" target="_blank" rel="noopener">DOROTA SALAMON:</a></h2> <ul> <li>Dla wielu polityków i biznesmenów jest cenionym trenerem przygotowującym do występów publicznych, czyli uczy mowy, ruchu i pozbycia się tremy.</li> <li>Jest zawodową <a href="https://dorota-salamon.pl/" target="_blank" rel="noopener">aktorką</a> mającą w repertuarze wiele głównych ról teatralnych i filmowych.</li> <li>Pisze scenariusze i reżyseruje.</li> <li>Organizuje festiwale kulturalne.</li> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

18. Pośrednictwo nieruchomości na zmiennym rynku [w fazach hossy, bessy, stagnacji] (18 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego<a href="https://symen24.pl/produkt/psychologia-w-posrednictwie-w-obrocie-nieruchomosciami-na-zywo/" target="_blank" rel="noopener"> sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o umiejętnościach sprzedażowych pośrednika nieruchomości.</a></p> <h3>Odpowiedzi na pytania:</h3> <ul><li>Jak sobie radzić na zmieniającym się rynku?</li><li>Dlaczego Sprzedający nie chcą zgłaszać nieruchomości, gdy jest hossa?</li><li>Czy obniżenie wynagrodzenia rozwiąże problem braku ofert?</li><li>Jak długo trwają kryzysy?</li></ul> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

14. Czy pośrednik musi mieć własne biuro (9 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego<a href="https://symen24.pl/produkt/psychologia-w-posrednictwie-w-obrocie-nieruchomosciami-na-zywo/" target="_blank" rel="noopener"> sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o umiejętnościach sprzedażowych pośrednika nieruchomości.</a></p> <p>Własne biuro agencje nieruchomości to z jednej strony wygoda, ale z drugiej strony - koszty. </p> <p>Co wybrać?</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

15. Wdrażanie nowego agenta. Obawy nowych pracowników (7 min.)

Length: 0 minutes

Nic dziwnego, że nowy pracownik agencji nieruchomości może mieć wiele wątpliwości i wiele obaw. Nowy agent powinien uwierzyć swojemu pracodawcy i nie powinien stawiać sobie nierealnych celów.  To samo dotyczy pracodawcy, który powinien wdrażać nowego pracownika na zasadzie relacji mistrz-uczeń. Rzucanie na głęboką wodę ze zwyczajnie kończy się dobrze. Ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

5. Jak zostać agencją pierwszego wyboru (16 min.)

Length: 0 minutes

Mimo że pytania dotyczyły tego, czy telemarketing jest jedynym źródłem pozyskiwania klientów oraz jaka jest rola reklamy filmowej, to tak naprawdę odpowiedź dotyczy tego, jak zostać agencją pierwszego wyboru. W tym fragmencie webinaru Tomasz Lebiedź omawia sposoby pozyskiwania ofert za pomocą reklam outdoor, broszur, znajomych, poleceń, reklamy nieruchomości sprzedawanych i nieruchomości sprzedanych. Posłuchaj, to może zostaniesz agencją pierwszego wyboru. <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

7. Domy do 70 m2 – biznes i polityka (21 min.)

Length: 0 minutes

Wstęp Co zmienia nowa ustawa Nowe ograniczenie dotyczące WZ Sprawa Kierownika Budowy Ekonomia wykorzystania działki Zmiana inwestota. Odpowiedzialność karna Wybór odpowiedniej działki Problemy ustawy i jakości ustawodawstwa <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

7. Droga we władaniu Gminy, a problem uzyskania pozwolenia na budowę (7 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego sesją pytań i odpowiedzi dla <a href="https://symen24.pl/produkt/pulapko-obrotu-gruntami-abonament-online-na-zywo/" target="_blank" rel="noopener">kursu o pułapkach w obrocie gruntami</a>.</p> <p>Pytanie dotyczyło możliwości uzyskania pozwolenia na budowę na działce do której dojazd jest drogą we władaniu gminy.</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

5. Quoad usum – podział do korzystania z nieruchomości (9 min.)

Length: 0 minutes

<p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

11. Czy oczekiwania agencji są rozsądne (16 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego<a href="https://symen24.pl/produkt/psychologia-w-posrednictwie-w-obrocie-nieruchomosciami-na-zywo/" target="_blank" rel="noopener"> sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o umiejętnościach sprzedażowych pośrednika nieruchomości.</a></p> <p>Pytania dotyczyły oczekiwań agencji co do czasu na jaki zawierana jest umowa na wyłączność oraz wysokości wynagrodzenia.</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

5. Jak ustalić cenę działki deweloperskiej (7 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o pułapkach w obrocie gruntami.</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

4. Działka rolna, czyli kupowanie kota w worku. Kupowanie współudziału w drodze. (15 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o pułapkach w obrocie gruntami.</p> <p>Pytania dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia działek z rolnych na budowlane, haczyków w ofertach działek rolnych oraz tego .czy wymagana jest zgoda współwłaścicieli na odsprzedaż części udziału w drodze</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

3. Czy można samemu zmienić plan zagospodarowania przestrzennego? (3 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o pułapkach w obrocie gruntami.</p> <p>Pytania dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek jednej osoby.</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

4. Służebności przesyłu i linie rozgraniczające (17 min.)

Length: 0 minutes

<p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>

2. “Filozofia” służebności, podatku VAT i opłat adiacenckich (23 min.)

Length: 0 minutes

<p>Jest to fragment webinaru będącego sesją pytań i odpowiedzi dla kursu o pułapkach w obrocie gruntami.</p> <p>Pytania dotyczyły znoszenia służebności, podatku VAT oraz możliwości dyskusji o wysokości opłat adiacenckich i rent planistycznych.</p> <p><b>Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu.</b> <a href="https://symen24.pl/klub-fanow-obrotu-nieruchomosciami/" target="_blank" rel="noopener"> Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz</a>, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści ;-) </p>