Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz zawiadamianie o jego naruszeniu

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Kogo powiadomić o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Pamiętaj, że: Administrator lub podmiot przetwarzający powinni oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych.  Należy wdrożyć szyfrowanie i zobowiązanie do poufności jako środek ograniczający ryzyka j.w.  Podejmując działania ochronne i rozpatrując ich zasadność należy brać pod uwagę zarówno stopień ryzyka jak i koszty wprowadzenia zabezpieczeń. Uwaga: W całym kursie [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - Administratorzy i Podmioty Przetwarzające