Top Menu

Definicje terminów używanych w RODO

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Większość poniższych pojęć będzie szczegółowo omawiana w kolejnych lekcjach, dlatego w tym miejscu nie zamieszczamy żadnego dłuższego komentarza z wyjątkiem poniższego wyjaśnienia, oraz  przypisu precyzyjnie wyjaśniającego co jest rozumiane poprzez “usługi społeczeństwa informacyjnego”. Czyje i jakie dane są chronione. Co to są zbiory danych. Co to jest przetwarzanie danych osobowych. Co to jest przetwarzanie danych […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - ZASADY obowiązujące przy przetwarzaniu danych