Top Menu

Informacje o przetwarzaniu danych

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Co to są dane osobowe, ich przetwarzanie i jakim zasadom podlega Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość Pamietaj, że: Informacje o przetwarzaniu danych należy podać osobie od której zbierasz te dane w chwili ich zbierania od tej osoby. Jeśli dane zbierane są od osoby trzeciej, to należy poinformować osobę której dane dotyczą. Terminy do poinformowania […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - prawa osób których dotyczą dane osobowe