Kodeksy Postępowania oraz Certyfikacja

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Zalecenia Pamiętaj, że: Aczkolwiek warto doceniać rolę "kodeksów etyki" i "certyfikacji" należy pamiętać, że ani przynależność do "Stowarzyszeń", ani posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe. Uwaga: W całym kursie często przytaczamy odpowiednie treści ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - Administratorzy i Podmioty Przetwarzające