Top Menu

Odszkodowania, Odpowiedzialność i Administracyjne Kary Pieniężne

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Uwaga: W całym kursie często przytaczamy odpowiednie treści ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Te cytaty są oznaczane w sposób wyraźny. […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje