Top Menu

Przejrzystość informacji i komunikacji oraz tryb wykonywania praw osoby której dane dotyczą

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Prawa, wyłączenia i kary Ten film odnosi się do wszystkich lekcji w Module “Prawa osób, których dane dotyczą”   Zapamietaj, że Wymagane jest aby informacje dotyczące przetwarzania danych były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane. Informacje j.w. mogą być podawane elektronicznie za pomocą […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - prawa osób których dotyczą dane osobowe