Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Lista wyłączeń Uwaga: W całym kursie często przytaczamy odpowiednie treści ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Te cytaty są oznaczane w sposób [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - sytuacje szczególne