Top Menu

Jakie są warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (w tym danych dzieci)

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Uzyskiwanie zgody Ochrona danych osobowych dzieci Pamiętaj, że: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona pisemnie, elektronicznie (np. klikając “okienko”), ustnie – ale administator musi móc udowodnić, że otrzymał taką zgodę Zgoda nie może być “domyślna” (np. “okienko” nie może być domyślnie zaznaczone na “tak”) Zgoda musi być wyrażona na każdy cel z osobna […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - ZASADY obowiązujące przy przetwarzaniu danych