Zautomatyzowane przetwarzanie danych oraz Profilowanie

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Co to są dane osobowe, ich przetwarzanie i jakim zasadom podlega Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość Pamiętaj, że: „profilowanie” – polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - prawa osób których dotyczą dane osobowe