Nieruchomości: Umowa o pośrednictwo a RODO, prawa konsumenckie i klauzule abuzywne

Co w umowie o pośrednictwo

  • RODO - pokażemy jak spełnić nowe obowiązki pośrednika w stosunku do klientów biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz nie narazić się na kary
  • Prawa konsumenckie - jak podejść do umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorcy
  • Klauzule abuzywne - np. jak zawrzeć dobrą umowę na wyłączność bez narażanie się na zarzut stosowania niedozwolonych postanowień umownych 

Jest też wersja online

Dlaczego warto przyjść na te zajęcia:

Teoretycznie w obrocie gospodarczym istnieje swoboda zawierania umów, ale Ustawodawca częstą ją ogranicza jeśli jedną ze stron umowy jest osoba fizyczna zwana także "konsumentem".

Dzieje się tak dlatego, że Ustawodawca wychodzi z założenia iż należy chronić interesy strony "słabszej", czyli konsumenta nie będącego profesjonalistą w zakresie spraw regulowanych umową.

Niestety zdarzają się osoby i (nawet) organizacje starające się wykorzystać tę ochronę po to aby np. skorzystać z usługi pośrednika za darmo, lub aby wymusić zapłatę "odszkodowania".

Dlatego w szkoleniu pokażemy praktyczne podejście do:

RODO:

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych narzucają na biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami nowe obowiązki. Za uchybienie tym obowiązkom mogą grozić wysokie kary lub konieczność zapłaty odszkodowania. Spełnienie części z tych obowiązków powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Pokażemy jak to zrobić.

Prawa konsumenckie:

Te prawa często są nadużywane do "bezzasadnego" wypowiadania umów w chwili gdy Pośrednik de facto skojarzył już zbywcę i nabywcę nieruchomości.  W trakcie szkolenia omówimy dwa aspekty: zapisy które powinny znaleźć się w umowie i/lub załącznikach i procedury dokumentowania spełnienia obowiązków ciążących na przedsiębiorcy. Ponadto rozważymy sposoby obrony agencji nieruchomości przed w/w działaniami.

Klauzule abuzywne:

Wyobraź sobie taką sytuację: masz umowę o pośrednictwo (na wyłączność), reklamujesz nieruchomość i znajduje się jej nabywce, tyle że trafił on do sprzedającego z pomięciem twojego biura obrotu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Oczywiście - Ty wiesz, że nabywca znalazł się dzięki Twojej reklamie. Ale czy w takiej sytuacji możesz otrzymać wynagrodzenie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ może się zdarzyć, że zapis umowny przewidujący taką sytuację zostanie uznany za niedozwolone postanowienie umowne. Jak uniknąć takich i podobnych "przykrych niespodzianek". O tym też powiemy na tym szkoleniu.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich pośredników nieruchomości chcących skutecznie zabezpieczyć swoje słuszne interesy.