Długi obciążające nieruchomość – kurs online

69,00 

(1 pkt R.M.) – na każdej nieruchomości może być wiele obciążeń wpływających na jej wartość (cenę, możliwość użytkowanie itp.) lecz nie ujawnionych w księdze wieczystej. Z tego szkolenia dowiesz się jak je rozpoznać.

Opis

W szkoleniu omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie „Czy nabywca ponosi odpowiedzialność za długi sprzedającego?” brzmi: „Czasem Tak, a czasem Nie”.

Szkolenie prowadzi

Ewa Winiczenko – Notariusz, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.

Tematy:

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów

Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)

Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).

Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.

Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.

Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).

Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).

Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.

Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do…, lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania „historyczne”.

Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.

Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli komornik dopadł kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?

Egzekucja administracyjna

Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości

Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej

Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?

Hipoteki przymusowe i inne.

Opłata adiacencka.

Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.

Służebności.

Użytkowanie.

Dożywocie.

Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.

Lekcje

Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?

Co to jest „dług”?

Sprawy w toku

Prawa odkupu i pierwokupu. Śluby i rozwody (2 filmy)

Hipoteki, służebności… (2 filmy)

Egzekucje

Ucieczka przed długiem. Upadłość i skarga pauliańska.

 

close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Dodatkowe informacje

Rodzaj szkolenia

Kurs online. Sposób korzystania ze szkoleń online oraz czas ważności licencji na dostęp do takich szkoleń opisane są na stronach: https://symen24.pl/pomoc oraz https://symen24.pl/regulamin/