Podstawy prawa dla pracowników agencji nieruchomości – pakiet kursów online (1-10 osób)

375,00 990,00 

W pakiecie 5 kursów online:

1. Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości.
2. Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości.
3. Umowy najmu nieruchomości.
4. Pułapki obrotu gruntami.
5. Podatki w nieruchomościach.

Polecamy Pracodawcom, którzy muszą szkolić nowych (a czasem i starych) pracowników.

Po co tracić swój cenny czas na nauczanie prawa,  gdy za pomocą tego kursu, można zrobić to znacznie taniej i to z egzaminem weryfikującym wiedzę nabytą przez pracownika ! 

Im więcej uczestników, tym niższa cena jednostkowa 😉 . Cena: 99 – 375 zł/osobę (w zależności od wybranego pakietu).

Wyczyść

Opis

Kurs polecamy:

 1. Osobom, które pragną rozpocząć karierę zawodową (pracę lub działalność gospodarczą) w pośrednictwie obrotu nieruchomościami.
 2. Pracodawcom, którzy muszą szkolić nowych (a czasem i starych) pracowników. Po co mają tracić swój cenny czas na nauczanie prawa, podczas gdy za pomocą tego kursu, znacznie taniej  osiągną to samo i to z egzaminem weryfikującym nabytą wiedzę?

Uczestnik pozna i sprawdzi swoją wiedzę:

 • o tym jak sprawdzić stan prawny nieruchomości (użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do...),
 • o umowach i problemach najmu zwykłego, okazjonalnego i instytucjonalnego,
 • o tym co jest konieczne w trakcie ustalania warunków sprzedaży, czyli o umowie przedwstępnej.

A wszystko to na podstawie (czasem zawiłych) przypadków spotykanych w praktyce pośrednika.

Sprawdzenie uzyskanej wiedzy umożliwia egzamin (online z limitem czasu)

W KURSIE ZNAJDZIESZ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości – kurs online

Czego się dowiesz:

 • Co i gdzie należy sprawdzić, aby uniknąć nabycia nieruchomości wraz z jej obciążeniami
 • Dlaczego samo sprawdzenie księgi wieczystej niczego nie gwarantuje
 • Jak zweryfikować wiadomości dostarczane przez księgę wieczystą
 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu nieruchomością
 • Jakie mogą być sposoby oszustwa przy sprzedaży / najmie nieruchomości i jak się przed nimi można bronić
 • Co można wyczytać z dokumentów
 • Jaka jest wiarygodność dokumentów przedstawianych przez sprzedającego
 • Jakie są podstawowe dokumenty umożliwiające weryfikację stanu nieruchomości i oświadczeń sprzedającego
 • Ile wynosi okres ważności dokumentów
 • Jakie są gwarancje zgodności treści dokumentów z bieżącym stanem faktycznym
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę - kiedy nie obejmuje cię rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Przedstawiamy informacje o tajemnicach, które mogą kryć:

 • akt własności ziemi
 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • rozbieżność powierzchni księgi wieczystej
 • zasiedzenie granic
 • służebności gruntowe
 • służebność przejazdu i przechodu
 • służebność osobista
 • służebność przesyłu
 • wypis i wyrys z rejestru gruntu
 • mapa ewidencyjna
 • decyzja podziałowa
 • warunki zabudowy
 • wypis w planu zagospodarowania przestrzennego
 • i wiele wiele innych

...
Czytaj Dalej

Umowa przedwstępna

Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna – kurs online

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości ! Większość transakcji sprzedaży nieruchomości poprzedzana jest zawarciem umowy przedwstępnej, która przez pewien czas bedzie regulować stosunki prawne pomiedzy nabyca a sprzedającym. Dlatego dobra umowa przedwstęna powinna "przewidzieć" wszelkie komliplikacje jakię mogą wystąpić w przyszłości (w tym to, że jedna ze stron może wykazać się złą wolą).

W prawie nie ma wielu zapisów regulujących wprost umowy przedwstępne. Dlatego do przygotowania dobrej umowy przedwstępnej potrzebna jest nie tylko wiedza prawna, ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Po tym szkoleniu, opartym na wieloletnim doświadczeniu, nic cię nie zaskoczy.

Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

 • Poznasz pouczającą historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.
 • Dowiesz się kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępnych. Czy zawieranie takiej umowy zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 • Rozbieżne interesy stron - jak je pogodzić. (Nie jest to łatwe, bowiem już nawet wybór formy tej umowy nie jest obojętny na przyszła sytuację sprzedającego i kupującego).
 • Kiedy ...
  Czytaj Dalej
Umowy najmu mieszkań

Umowy najmu nieruchomości – kurs online

Poznasz:

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,
Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
Okresy płatności czynszu,
Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
Określenie spraw pierwszorzędnych,
Określenie spraw drugorzędnych,
Atuty znanej marki najemcy,
Zastrzeżenie poufności rokowań,
Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
Wspólne fundusze reklamowe.
Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
Klauzule wyłączające (konkurencję),
Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,
Umowy zawartej na czas oznaczony,
Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie ...
Czytaj Dalej

Prawo obrotu gruntami

Pułapki obrotu gruntami – kurs online

Kurs polecamy:

 • Pośrednikom w obrocie nieruchomościami
 • Inwestorom

Na bazie wieloletnich doświadczeń:

W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami

Dowiesz się:

 • o praktycznym znaczeniu nieruchomości
 • co to jest "działka budowlana", "działka rolna"
 • o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu i poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia
 • o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności
 • o opłatach adiacenckich w tym kiedy można nieopacznie narazić się na takie opłaty przy kupnie nieruchomości
 • o rencie planistycznej
 • o znaczeniu linii rozgraniczających i linii zabudowy
 • o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy
 • o problemach związanych ze współwłasnością
 • o wyłączaniu terenów z produkcji rolnej lub leśnej
 • o opłatach związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntu
 • o pomnikach przyrody, stanowiskach archeologicznych itp.

...
Czytaj Dalej

Racjonalne podatki w nieruchomościach

Podatki w nieruchomościach

Poznaj swoje prawa

 • VAT,
 • PIT,
 • PCC,
 • Podatki od posiadania nieruchomości,
 • Podatki od spadków i darowizn,>
 • Groźne Parapododatki (wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna, opłaty adiacenckie

Kurs polecamy:

 • Inwestorom i osobom chcącym zarabiać na flipach ?
 • Pośrednikom obrotu nieruchomościami chcącym doradzać swoim klientom
 • Każdej osobie, która chce lub musi sprzedać/odziedziczyć/kupić nieruchomość

...
Czytaj Dalej

Dodatkowe informacje

Ilość loginów/uczestników kursu:

1 osoba – 375 PLN, 2 osoby – 599 PLN, 3-5 osób – 690 PLN, 6 – 10 osób – 990 PLN