Gdzie znajdę kupione kursy online (jak zacząć naukę online)

Zakupiony kurs online (zdecydowana większość) umieszczony jest na platformie www.symen24.pl.

W celu rozpoczęcia nauki:

  1. Najpierw zaloguj się się na platformie na stronie Moje konto
  2. Następnie  możesz postąpić na dowolny z poniższych sposobów:
    1. wejdź na stronę Twoje kursy i wybierz właściwy kurs (kliknij w jego tytuł), albo
    2. wejdź na stronę kursu i
  3. Będąc na stronie kursu przejdź do pierwszej lekcji i zacznij naukę (lekcje znajdują się na dole strony pod opisem informującym o czym jest kurs)

Ważne:

  1. W zależności od ustawień danego kursu może być w nim wymuszona konieczność zachowania kolejności studiowania wszystkich lub tylko wybranych lekcji.
  2. W niektórych lekcjach mogą znajdować się testy, które trzeba zaliczyć w celu ukończenia kursu.
  3. Kursy przeznaczone są do indywidualnej nauki wyłącznie osoby będącej nabywcą kursu, a wszelkie treści chronione są prawem autorskim i ich upowszechnianie wymaga otrzymanie zgody autora wyrażonej w formie pisemnej.

Wymagania techniczne

Oglądając stronę kursu (lub lekcję demo) możesz sprawdzić, czy spełniasz wymagania techniczne.