3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia… - Symen24.pl
Umowy najmu nieruchomości

3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…

Nie masz dostępu do tej lekcji
Kup ten kurs lub zaloguj się, jeśli jesteś już zarejestrowany, aby uzyskać dostęp do treści kursu.

Rozliczenie nakładów najemcy na remonty i przebudowy. Koszty dodatkowe. Wykorzystanie kaucji, Ustalenie jakie prace remontowe zezwala wykonać wynajmujący, Protokół zdawczo-odbiorczy,
Jak wynajmujący powinien przygotować lokal.