Lekcja 2 Pierwszy kontakt – 2 filmy

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

W kontakcie z klientem popytowym taka rozmowa musi zawsze nastąpić.
Jej właściwy przebieg zadecyduje o tym, czy pośrednik będzie mógł doprowadzić do zawarcia transakcji obrotu nieruchomością.

Powrót do:Jak mieć więcej kupujących w agencji nieruchomości- kurs online > Praca pośrednika nieruchomości z nabywcami lub najemcami