Lekcja 1. Wstęp – z czego wynikają problemy z dobrą bazą kupujących nieruchomości

Darmowy podgląd
Kupujący nieruchomości . Najemcy. Skąd pośrednik nieruchomości bierze klientów. Jak pracować z kupującymi i najemcami. kurs online.
Krótki wstęp o często mimowolnie niewłaściwym zadaniowaniu agentów, kamieniach milowych, które trzeba minąć w drodze do zarobku, błędach pierwszego kontaktu i prezentacji oraz o sposobie korzystania z kursu (kropki na osi czasu filmu wyznaczają kolejne zagadnienia).
 
 

 

Rozdziały w filmie:

00:00 Wstęp

00:36 Zmiany koniunktury, zmiany stylu pracy

01:06 Agent źle zadaniowany

03:20 Właściwe wyznaczenie celu i kamieni milowych

04:45 Sztuka prezentacji – to naprawdę trzeba umieć

05:43 Buduj bazę. Nigdy nie zapominaj o kupujących

07:43 Powszechny błąd agentów nieruchomości

Powrót do:Jak mieć więcej kupujących w agencji nieruchomości- kurs online > Praca pośrednika nieruchomości z nabywcami lub najemcami