Dowiedz się o:

Przy okazji zachęcamy do obejrzenia kilku wywiadów z ekspertami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

Korzystając z naszych szkoleń

spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 - Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami. Zobacz: Kurs na Pośrednika Nieruchomości.

1. - W nagraniach szkoleń online udział wzięli:

Tomasz Lebiedź (koordynator)

Tomasz Lebiedź (koordynator)

Wszystko o czym mówię na szkoleniach ... >>>

Ewa Winiczenko

Ewa Winiczenko

Notariusz, prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest ... >>>

Filip Szczepański

Filip Szczepański

Filip Szczepanski Doświadczony Coach Trener biznesu, ... >>>

Magdalena Kolasińska

Magdalena Kolasińska

Architekt - jej pasją są wnętrza ... >>>

Dorota Salamon

Dorota Salamon

Dla wielu polityków i biznesmenów jest ... >>>

Marek Węglarski

Marek Węglarski

Bez Marka wiele szkoleń miałoby uboższą ... >>>

2. - Informacja ogólna i zaświadczenia ukończenia szkoleń

Od lat prowadzimy kursy i szkolenia dla osób związanych lub wchodzących w branżę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jesteśmy jedną z największych (jeśli nie największą) firmą na tym rynku pod względem zrealizowanych "osobo/szkoleń". Zajęcia prowadzimy w formie szkoleń stacjonarnych otwartych, szkoleń na zamówienie, oraz szkoleń e-learningowych.

W czasach przed deregulacją szkolenia wchodzące w skład kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami  były wpisane na listę szkoleń obowiązkowych prowadzoną przez ministra właściwego dla spraw mieszkalnictwa. Po wprowadzeniu deregulacji (1 stycznia 2014) zniknęły obowiązkowe, państwowe licencje na prowadzenie pośrednictwa w o obrocie nieruchomościami, a wraz z nimi zniknęła wspomniana wcześniej ministerialna lista szkoleń.

Certyfikaty, dyplomy…

Potwierdzeniem ukończenia szkoleń są stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje, które wydawane są zgodnie z Regulamin

Kilka wywiadów

Pod tymi wywiadani zobaczycz dalsze informacje o licencjach i działaniu naszej platformy szkoleń o nieruchomościach

Co to jest MLS

Wywiad z Piotrem Turalskim - Prezesem WSPON

Odpowiedzialność pośrednika

Wywiad ze Zbigniewem Kubińskim - Prezydentem FPPRN

Czy wrócą licencje

Wywiad z Renatą Piechutko  Prezydentem PFRN

3. - Licencje

Od 1 styczna 2014 nie istnieje licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami!  Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Ustawa deregulacyjna sprawiła, że od 1 stycznia 2014

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nie istnieje!

Zamierzeniem ustawy było ułatwienie dostępu do możliwości wykonywania zawodu pośrednika/agenta nieruchomości poprzez zniesienie formalnego wymogu posiadania licencji na pośrednictwo i umożliwienie każdemu zainteresowanemu otworzenie agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Newsletter: Nowości z rynku nieruchomości

Niestety, ustawa deregulacyjna zlikwidowała kontrolowany przez państwo system kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a dawne licencje państwowe nabrały znaczenia historycznego dyplomu.

Nasze kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami oparliśmy na założeniach programowych dawnych (przed deregulacją) studiów podyplomowych oraz szkoleń ze wspomnianej wcześniej listy ministerialnej. Obejmują one tematy związane z prawem, podatkami, organizacją pracy i psychologią obsługi klientów w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: nie daj się zwieść mylącej reklamie,  jeśli gdziekolwiek znajdziesz informację o wydawaniu tzw. "licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami",  ponieważ te dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej i nie dają żadnych uprawnień.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

To znaczy, że pośrednikiem mogą być między innymi:

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą określoną w art. 179b wyżej wspomnianej ustawy.

Wszystko, co należy spełnić, aby pracować jako pośrednik nieruchomości, to:

 1. być legalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą,
 2. zawierać umowy o pośrednictwo w wymaganej formie oraz
 3. posiadać określone ustawą ubezpieczenie.
 4. spełniać wymóg niekaralności.

Nie potrzeba żadnych zezwoleń / licencji. Można również pracować w tym zawodzie, będąc zatrudnionym u przedsiębiorcy, który jest pośrednikiem.

Nie musisz nam wierzyć na słowo 😉 . Po prostu przeczytaj ustawę regulującą wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i sprawdź, czy napisaliśmy prawdę ? (to ustawa o gospodarce nieruchomościami – art 179a i kilka następnych – aktualną wersję znajdziesz w serwisie http://isap.sejm.gov.pl/)

Przy okazji:
Zgodnie z definicją słownikową licencja to: „urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim„. Zatem – jakie „urzędowe zezwolenie” wydaje organizacja rozdająca dziś coś, co samozwańczo określa terminem: „licencja na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” ? Czy naprawdę „to coś” daje posiadaczowi jakiekolwiek legalne uprawnienia ? Pomyśl 😉

4. - Jak korzystać z platformy symen24.pl

 

Przed ustawą deregulacyjną niektóre z naszych szkoleń wpisane byłe na listę odpowiedniego ministra jako obowiązkowe szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z tymi przepisami 1 godz. ed. = 45 minut. Wartość podana przy nazwie kursu oznacza to ile godz. ed. zalicza ukończenie danego szkolenia i uwzględnia również czas niezbędny do nauki własnej np. zapoznania się z treścią ustaw itp. Nie jest to suma czasów materiałów audio-wideo.

Historia twoich zamówień i faktur znajduje się na stronie Moje Konto (podgląd wymaga zalogowania). Ponadto link do faktury jest przesyłany jednej z wiadomości wysyłanych niezwłocznie po otrzymaniu płatności (sprawdź swoją skrzynkę email).

Faktura wystawia się automatycznie w chwili przejścia płatności na dane podane przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
 
Jeśli Zamawiający podał dane błędne, to jedynym legalnym sposobem ich zmiany jest przesłanie nam tzw. „noty korygującej” (może być nawet mailem). Proszę jednak najpierw sprawdzić fakturę.

Zakupiony kurs online (zdecydowana większość) umieszczony jest na platformie www.symen24.pl.

W celu rozpoczęcia nauki:

 1. Najpierw zaloguj się się na platformie na stronie Moje konto
 2. Następnie  możesz postąpić na dowolny z poniższych sposobów:
  1. wejdź na stronę Twoje kursy i wybierz właściwy kurs (kliknij w jego tytuł), albo
  2. wejdź na stronę kursu i
 3. Będąc na stronie kursu przejdź do pierwszej lekcji i zacznij naukę (lekcje znajdują się na dole strony pod opisem informującym o czym jest kurs)

Ważne:

 1. W zależności od ustawień danego kursu może być w nim wymuszona konieczność zachowania kolejności studiowania wszystkich lub tylko wybranych lekcji.
 2. W niektórych lekcjach mogą znajdować się testy, które trzeba zaliczyć w celu ukończenia kursu.
 3. Kursy przeznaczone są do indywidualnej nauki wyłącznie osoby będącej nabywcą kursu, a wszelkie treści chronione są prawem autorskim i ich upowszechnianie wymaga otrzymanie zgody autora wyrażonej w formie pisemnej.

Wymagania techniczne

Oglądając stronę kursu (lub lekcję demo) możesz sprawdzić, czy spełniasz wymagania techniczne.

Dzięki abonamentom możesz między innymi wydłużyć ważność licencji na dostęp do kursu online. Standardowe czasy dostępów do kursów są tak pomyślane, aby można było wielokrotnie zapoznać się z jego treścią, ale jeśli chcesz uczyć się dłużej, to nie ma problemu 😉 od tego właśnie jest możliwość przedłużenia abonamentu 😉 

Płatność za Towary w których nazwie pojawia się słowo „abonament” składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłat za kolejne okresy abonamentowe. Dostęp do tych materiałów możliwy jest tylko wtedy, gdy abonament jest aktywny, co znaczy opłacony. Ceny opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe mogą ulegać zmianie.

Korzystanie z abonamentu jest dobrowolne! Możesz przestać korzystać z abonamentu poprzez nie wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy. Ilość dodatkowych okresów abonamentowych możliwych do wykupienia oraz czas w którym można wznowić wygasły abonament może być limitowany. 

W związku z nieustannym nadążaniem za zmianami dotyczącymi merytoryczych aspektów szkoleń (na przykład wynikających ze zmian w sprawie, zmian w technologii lub ogólnych zmian w prowadzeniu biznesu i tak dalej) Symen24 ma prawo w  dowolnej chwili wg. swego uznania zmienić treść dowolnego kursu online, zamknąć dostęp do dowolnego kursu online, lub wycofać dany kurs z oferty.


W celu odzyskanie hasła należy:

1 – wejść w zakładkę „Moje Konto„,

2 postąpić jak na rys. poniżej:

Jak odzyskać zapomniane hasło do strony internetowej

Uwaga: dostęp do kursu uruchamia się automatycznie w chwili przejścia płatności.
W praktyce oznacza to najczęściej, że wybierając płatności inne niż zwykły przelew dostęp otrzymasz niezwłocznie po zakupie. Wyjątkowo, z przyczyn leżących nie po naszej stronie mogą występować odstępstwa od tej reguły. W przypadku wybrania płatności zwykłym przelewem dostęp do kursu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

Jeżeli zamówiono szkolenie online dla wielu użytkowników (wielu loginów), to pamiętaj, że automatycznie jeden login przyznany został dla konta e-mail, z którego złożono zamówienie. Prosimy o podanie kont e-mail pozostałych użytkowników, którym mamy przyznać resztę loginów. Przesyłając te dane, powołaj się na numer zamówienia. Dodatkowe dostępy zostaną uruchomione najpóźniej w najbliższy dzień roboczy po dniu otrzymania ww. danych.

– kursy online są dostępne, po wykupieniu, w dowolnych porach dnia i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu (więcej szczegółowych informacji o zasadach korzystania ze szkoleń – patrz Regulamin)
– każdy kurs podzielony jest na lekcje
– w lekcjach mogą być teksty, filmy (czasem wiele filmów), pliki do pobrania, testy itp.
– tempo nauki uczestnik kursu ustala samodzielnie
– do lekcji można wracać

Z w/w powodów nie podajemy czasu przejścia kursu, ponieważ w zależności od indywidualnych potrzeb jedni robią to szybciej a inni wolniej.

Uwaga:

Wszystkie materiały wideo hostowane są z największego światowego serwisu vimeo.com (to taki „profesjonalny Youtube„). Jeśli masz problem z wolnym ładowaniem filmów, to zapewne wynika on z jakości łącza w miejscu w którym korzystasz z dostępu do Internetu. Nie z pracy samych serwerów. Jeśli korzystasz z dostępu mobilnego sprawdzaj, czy masz połączenie z najszybszą z dostępnych sieci, ponieważ urządzenia mobilne (jeśli są w ruchu 😉 ) w ramach roamingu samoczynnie przełączają się między sieciami i nie zawsze powracają natychmiast do tych najszybszych ustawień.

INFORMACJA OGÓLNA

kursy nieruchomości dawna lista ministraOd lat prowadzimy kursy i szkolenia dla osób związanych lub wchodzących w branżę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jesteśmy jedną z największych (jeśli nie największą) firmą na tym rynku pod względem zrealizowanych „osobo/szkoleń”. Zajęcia prowadzimy w formie szkoleń stacjonarnych otwartych, szkoleń na zamówienie, oraz szkoleń e-learningowych.

W czasach przed deregulacją szkolenia wchodzące w skład kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami  były wpisane na listę szkoleń obowiązkowych prowadzoną przez ministra właściwego dla spraw mieszkalnictwa. Po wprowadzeniu deregulacji (1 stycznia 2014) zniknęły obowiązkowe, państwowe licencje na prowadzenie pośrednictwa w o obrocie nieruchomościami, a wraz z nimi zniknęła wspomniana wcześniej ministerialna lista szkoleń.

 

CERTYFIKATY / ZAŚWIADCZENIA / LICENCJE 

 

Od 1 styczna 2014 nie istnieje licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami!  Zmianę tę wprowadziła Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

CERTYFIKATY, DYPLOMY…

Potwierdzeniem ukończenia szkoleń są stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i kompetencje, które wydawane są zgodnie z Regulaminem platformy.

USTAWA DEREGULACYJNA SPRAWIŁA, ŻE OD 1 STYCZNIA 2014

LICENCJA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE ISTNIEJE!

Zamierzeniem ustawy było ułatwienie dostępu do możliwości wykonywania zawodu pośrednika/agenta nieruchomości poprzez zniesienie formalnego wymogu posiadania licencji na pośrednictwo i umożliwienie każdemu zainteresowanemu otworzenie agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Niestety, ustawa deregulacyjna zlikwidowała kontrolowany przez państwo system kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a dawne licencje państwowe nabrały znaczenia historycznego dyplomu.

Nasze kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami oparliśmy na założeniach programowych dawnych (przed deregulacją) studiów podyplomowych oraz szkoleń ze wspomnianej wcześniej listy ministerialnej. Obejmują one tematy związane z prawem, podatkami, organizacją pracy i psychologią obsługi klientów w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Uwaga: nie daj się zwieść mylącej reklamie,  jeśli gdziekolwiek znajdziesz informację o wydawaniu tzw. „licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami„,  ponieważ te dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej i nie dają żadnych uprawnień.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

To znaczy, że pośrednikiem mogą być między innymi:

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą określoną w art. 179b wyżej wspomnianej ustawy.

Wszystko, co należy spełnić, aby pracować jako pośrednik nieruchomości, to:

 1. być legalnie zarejestrowanym przedsiębiorcą,
 2. zawierać umowy o pośrednictwo w wymaganej formie oraz
 3. posiadać określone ustawą ubezpieczenie.

Nie potrzeba żadnych zezwoleń / licencji. Można również pracować w tym zawodzie, będąc zatrudnionym u przedsiębiorcy, który jest pośrednikiem.

Nie musisz nam wierzyć na słowo ? . Po prostu przeczytaj ustawę regulującą wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i sprawdź, czy napisaliśmy prawdę ? (to ustawa o gospodarce nieruchomościami – art 179a i kilka następnych – aktualną wersję znajdziesz w serwisie http://isap.sejm.gov.pl/)

Przy okazji:
Zgodnie z definicją słownikową licencja to: „urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim„. Zatem – jakie „urzędowe zezwolenie” wydaje organizacja rozdająca dziś coś, co samozwańczo określa terminem: „licencja na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” ? Czy naprawdę „to coś” daje posiadaczowi jakiekolwiek legalne uprawnienia ? Pomyśl ?

Zapewne próbowano zalogować się na nieistniejące konto użytkownika. W związku z próbami logowania się na konto nieistniejące na platformie symen24.pl włączył się system ochrony antyhakerskiej, który czasowo zablokował adres IP.

Co należy zrobić:

Odczekaj, aż wyłączy się automatyczna blokada (ok. 1 godz.)

1 – Wyczyść pamięć tymczasową przeglądarki lub użyj innej przeglądarki.

2 – Wejdź na stronę zamawianego kursu i dodaj go do „Koszyka”

3 – Kliknij „przejdź do kasy”, wypełnij wszystkie wymagane pola i następnie kliknij „Kupuję i płacę”

Prosimy NIE LOGOWAĆ się przed wykonaniem ww. czynności. Konto na platformie symen24.pl założy się samoczynnie.

Wszystkie materiały wideo hostowane są z największego światowego serwisu Vimeo.com (to taki „profesjonalny Youtube„). W większości filmów odtwarzacz Vimeo umożliwia użytkownikowi własne ustawienie prędkości odtwarzania materiału oraz jakości odtwarzania tego materiału.

Jeśli masz problem z wolnym ładowaniem filmów, to zapewne wynika on z jakości łącza w miejscu, w którym korzystasz z dostępu do Internetu. Nie z pracy samych serwerów. Zmiana miejsca lub sieci dostępu do Internetu powinna pomóc.

Jeśli korzystasz z dostępu mobilnego, sprawdzaj czy masz połączenie z najszybszą z dostępnych sieci, ponieważ urządzenia mobilne (jeśli są w ruchu ? ) w ramach roamingu samoczynnie przełączają się między sieciami i nie zawsze powracają natychmiast do tych najszybszych ustawień.

Jeśli film „zacina się” a „odświeżenie” strony nie pomaga, to znaczy, że nastąpił błąd na  łączach podczas pierwotnego pobierania i że strona „po odświeżeniu” nadal pobierana jest z pamięci tymczasowej twojej przeglądarki. Wyczyść pamięć tymczasową.

W celu ochrony kont i danych użytkowników na platformie działa system bezpieczeństwa uniemożliwiający wielokrotne logowanie, oraz blokujący czasowo możliwość logowania.

Jeśli przy próbie logowania widzisz taki jak poniżej, albo podobny komunikat to znaczy, że zadziałał opisamy wyżej system. Ponów próbę za kilka godzin.

Szkolenia organizowane są zgodnie z Regulaminem >>>