3pn. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Rozliczenie nakładów najemcy na remonty i przebudowy. Koszty dodatkowe. Wykorzystanie kaucji, Ustalenie jakie prace remontowe zezwala wykonać wynajmujący, Protokół zdawczo-odbiorczy,
Jak wynajmujący powinien przygotować lokal.

Powrót do:Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online) > Najem nieruchomości