Dziedziczenie transgraniczne - Symen24.pl

Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online)

Ukończono 0 z 177 lekcji (0%)

Problemy związane z dziedziczeniem nieruchomości

Dziedziczenie transgraniczne

Nie masz dostępu do tej lekcji
Kup ten kurs lub zaloguj się, jeśli jesteś już zarejestrowany, aby uzyskać dostęp do treści kursu.

Dziedziczenie „transgraniczne”:

a. Po rodzinie o obywatelstwie innego kraju

i. Nieruchomość była za granicą
ii. Nieruchomość była z Polsce

b. J.w. po obywatelach polskich
c. J.w. po małżeństwie – każde obywatelem innego kraju