5. Jak zostać agencją pierwszego wyboru (16 min.) - Symen24.pl
O marketingu i reklamie

5. Jak zostać agencją pierwszego wyboru (16 min.)

Nie masz dostępu do tej lekcji
Zapisz się lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do treści kursu.

Mimo że pytania dotyczyły tego, czy telemarketing jest jedynym źródłem pozyskiwania klientów oraz jaka jest rola reklamy filmowej, to tak naprawdę odpowiedź dotyczy tego, jak zostać agencją pierwszego wyboru.

W tym fragmencie webinaru Tomasz Lebiedź omawia sposoby pozyskiwania ofert za pomocą reklam outdoor, broszur, znajomych, poleceń, reklamy nieruchomości sprzedawanych i nieruchomości sprzedanych.

Posłuchaj, to może zostaniesz agencją pierwszego wyboru.

Dostęp do całej audycji mają tylko członkowie Klubu. Sprawdź jakie korzyści daje przynależność i dołącz, aby uzyskać dostęp do wielu innych treści 😉