Lekcja 6 Rozpoznanie prawdziwych potrzeb klienta popytowego – 4 filmy

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

W kontakcie z klientem popytowym taka rozmowa musi zawsze nastąpić.
Jej właściwy przebieg zadecyduje o tym, czy pośrednik będzie mógł doprowadzić do zawarcia transakcji obrotu nieruchomością.

Powrót do:Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online) > Praca pośrednika z nabywcami i najemcami nieruchomości