Jak działają “abonamenty”

Dzięki abonamentom możesz między innymi wydłużyć ważność licencji na dostęp do kursu online. Standardowe czasy dostępów do kursów są tak pomyślane, aby można było wielokrotnie zapoznać się z jego treścią, ale jeśli chcesz uczyć się dłużej, to nie ma problemu 😉 od tego właśnie jest możliwość przedłużenia abonamentu 😉 

Płatność za Towary w których nazwie pojawia się słowo “abonament” składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłat za kolejne okresy abonamentowe. Dostęp do tych materiałów możliwy jest tylko wtedy, gdy abonament jest aktywny, co znaczy opłacony. Ceny opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe mogą ulegać zmianie.

Korzystanie z abonamentu jest dobrowolne! Możesz przestać korzystać z abonamentu poprzez nie wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy. Ilość dodatkowych okresów abonamentowych możliwych do wykupienia oraz czas w którym można wznowić wygasły abonament może być limitowany. 

W związku z nieustannym nadążaniem za zmianami dotyczącymi merytoryczych aspektów szkoleń (na przykład wynikających ze zmian w sprawie, zmian w technologii lub ogólnych zmian w prowadzeniu biznesu i tak dalej) Symen24 ma prawo w  dowolnej chwili wg. swego uznania zmienić treść dowolnego kursu online, zamknąć dostęp do dowolnego kursu online, lub wycofać dany kurs z oferty.