Podstawy Hortiterapii – kurs online

Lub zaloguj się zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kupionych kursów.

Hortiterapia – oryginalnie brzmiące słowo oznacza po prostu ogrodoterapię. Jest to leczenie przez kontakt z roślinami, przez terapię sensoryczną.

Zapraszamy na specjalny kurs – hortiterapia podstawy – żebyś przeszedł przez ogrody, łąki, lasy i zobaczył jak możesz wykorzystać wszystkie dary natury by leczyć uzdrawiać, siebie samego, wspomagać swoich podopiecznych, pacjentów czy przyjaciół – wprowadzać w arkana sztuki hortiterapii.

Jest to sztuka niezwykle cenna, ponieważ posiada coraz większą wartość na rynku pracy. Coraz więcej ludzi potrzebuje harmonii w środowisku, opieki, bliskości naturalnego środowiska.

 

Fragment wertykalnych (pionowych) ogrodów w Olsztyńskim Łyna Park – wyk. mgr Joanna Bogdanowicz, mgr Zofia Wojciechowska 

 

Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Zofia Wojciechowska.  Zajmuję się zawodowo hortiterapią będąc prekursorem tej dyscypliny w Polsce. Od 2013 roku prowadzę Instytut Zdrowia i Hortiterapii (Instytucję Szkoleniową nr 2.28/00023/2015 w Rejestrze Instytutcji Szkoleniowych) – pierwszą organizację w Polsce na rzecz popularyzacji ogrodoterapii oraz innowacji ekologicznych w ochronie środowiska. Instytut prowadzi seminaria, warsztaty, zajęcia oraz ćwiczenia w zakresie socjogrodnictwa i eko-florystyki.

 

W ramach internetowego kursu PODSTAWY HORTITERAPII pragnę podzielić się swoją wiedzą nabytą przez wieloletnią praktykę oraz wykształcenie kierunkowe wszystkim osobom zainteresowanym podjęciem aktywności zawodowej związanej z ogrodoterapią.

 

Hortiterapia to przede wszystkim fascynujący proces pozytywnego oddziaływania roślin na człowieka

 

Posiadanie zawodu i umiejętności hortiterapeuty zwiększa szanse na zatrudnienie bądź rozwój zawodowy w takich miejscach pracy jak:

  • szpitale i ośrodki rehabilitacyjne;
  • ośrodki kształcenia ustawicznego;
  • ośrodki opieki dla osób niepełnosprawnych fizycznie czy psychicznie;
  • domy i ośrodki prowadzone przez służby socjalne;
  • organizacje charytatywne i wolontariackie;
  • przedszkola, szkoły;
  • ośrodki penitencjarne, poprawczaki;
  • podmioty związane z ogrodnictwem;
  • podmioty związane z planowaniem przestrzennym.

Hortiterapia umożliwia także rozwinięcie własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług z nią związanych. 

 

Projekt graficzny ogrodu hortiterapii – mgr inż. arch. kraj. Patryk Gniedziejko

Podczas kursu zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu ogrodoterapii (poczujesz jej magię), nabędziesz umiejętności korzystania z narzędzi hortiterapii, czyli zastosowania właściwości poszczególnych materiałów i elementów m.in. zagospodarowania ogrodu poprzez tworzenie kompozycji roślinno-kwiatowych. Zdobędziesz także umiejętność formułowania podstawowych programów ogrodoterapii osadzonych w konkretnych przestrzeniach działających na poprawę zdrowia psychicznego lub fizycznego, przyspieszających okres rekonwalescencji i rehabilitacji, podnoszących jakość życia, samoocenę osób (pacjentów).

Kurs składa się z 7 lekcji, z których każda zakończona jest testem wiedzy. 
Uczestnik osiągający odpowiedni poziom wiedzy uzyska:
Certyfikat wydawany przez Zarejestrowaną Instytucję Szkoleniową.


Wykonaj pierwszy krok w stronę ogrodolecznictwa!
Zapraszamy na kurs

 

Moduły