Top Menu

IOD – Inspektor Ochrony Danych: wyznaczanie, status i zadania

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

IOD Pamiętaj, że: Posiadanie IOD jest obowiązkowe w sektorze publicznym z wyjątkiem sądownictwa (w zakresie wymierzania sprawiedliwości), przetwarzania danych “wrażliwych”, lub prowadzenia monitorowania na dużą skalę. W sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności. I tylko wtedy potrzebny jest tam IOD. W innych przypadkach powołanie […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - Administratorzy i Podmioty Przetwarzające