Lekcja 1 Wstęp – Strażnicy świętego Graala, Przewodnicy i inni…

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Krótki wstęp o często mimowolnym niewłaściwym zadaniowaniu agentów, kamieniach milowych, które trzeba minąć w drodze do zarobku, błędach pierwszego kontaktu i prezentacji oraz o sposobie korzystania z kursu.

Powrót do:Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online) > Praca pośrednika z nabywcami i najemcami nieruchomości