Niedozwolone przekazywanie lub ujawnianie oraz Wyjątki

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Co to są dane osobowe, ich przetwarzanie i jakim zasadom podlega Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość Uwaga: W całym kursie często przytaczamy odpowiednie treści ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych