Top Menu

Przetwarzanie danych “wrażliwych”, oraz dotyczących naruszeń prawa lub skazań

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Dane "wrażliwe": pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby dane o wyrokach, skazaniach, naruszeniach prawa Uwaga: W całym kursie często przytaczamy odpowiednie treści ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I […]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online (6 godz. ed.*) > RODO - ZASADY obowiązujące przy przetwarzaniu danych