Przetwarzanie danych „wrażliwych”, oraz dotyczących naruszeń prawa lub skazań

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,…

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - ZASADY obowiązujące przy przetwarzaniu danych