Wiążące reguły korporacyjne

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Ustanawianie i zatwierdzanie reguł koroporacyjnych   „wiążące reguły korporacyjne” oznaczają polityki ochrony danych osobowych stosowane przez administratora lub podmiot przetwarzający, którzy posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego, przy jednorazowym lub wielokrotnym przekazaniu danych osobowych administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w co najmniej jednym państwie trzecim w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność [...]

Powrót do:RODO – ochrona danych osobowych – szkolenie online > RODO - Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych