Znaczenie miejsca zamieszczenia reklamy filmowej

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

O zależności rodzaju i formy reklamy od miejsca w którym film reklamowy ma być publikowany, oraz o tym CO należy reklamować. To drugie jest szczególnie ważne, bowiem doświadczenie uczy, że wielu reklamuje, ale... nie to co trzeba, lub nie tak jak trzeba 😉

Powrót do:Jak stworzyć reklamę filmową agencji nieruchomości – kurs online > Reklamy filmowe