RODO w pakiecie z Umowami o Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami – kursy online

169,00 

Kurs składa się z dwóch osobnych szkoleń online:

1 – szkolenie dotyczące RODO

2 – szkolenie dotyczące umów o pośrednictwo, praw konsumenckich, klauzul abuzywnych itp.

Opis

Info o kursie RODO

 

Ten kurs:

Szkolenie dotyczące wdrożenia nowych przepisów ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018

1 - będzie stale wzbogacany o nowe przepisy i lekcje

2 - będzie długo dostępny

3 - jest w cenie promocyjnej dla tych, którzy kupią go teraz

Polecamy: przyszłym Inspektorom Ochrony Danych (IOD) oraz Administratorom

Dlaczego należy wybrać to szkolenie:

Każdy Przedsiębiorca zbiera i przetwarza dane osobowe. Wystarczy zatrudnić jednego pracownika, zapisać kontakt do jednego klienta a już mamy do czynienia z danymi osobowymi. 

Nie ważne, czy prowadzisz biuro rachunkowe, sklep w realu lub internecie, szkołę, gabinet, agencję nieruchomości, kancelarię, przychodnię, call-centre, marketing bezpośredni itp. Co by twoja firma nie robiła - zbiera dane osobowe.

Kara za złe obchodzenie się z tymi danymi może wynieść nawet 4% rocznego obrotu twojej firmy !

 

Istotne zmiany:

Jeśli myślisz, że jeśli twoja firma spełnia warunki obecnych ustaw o ochronie danych osobowych  to jest przygotowana na RODO, to jesteś w głębokim błędzie.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie wystarczy to co obecnie, czyli zgłoszenie bazy danych osobowych do GIODO, ponieważ... zniknie ten obowiązek i zniknie samo GIODO. Co więcej znikną wszystkie pomocne przepisy mówiące np. "hasło ma mieć 8 znaków...". A przecież ich przestrzeganie tak łatwo mogło chronić przed odpowiedzialnością. Teraz niestety nie będzie takich "rozgrzeszających" ułatwień.

Nowe obowiązki:

Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych to Administrator danych osobowych (czyli osoba fizyczna, lub przedsiębiorca lub instytucja) musi samodzielnie:

 • ocenić ryzyko związane z przetwarzaniem tych danych,
 • stworzyć i skutecznie wdrożyć swoją własną politykę ochrony danych,
 • ocenić czy i jakie umowy musi zawrzeć z podmiotami przetwarzającymi dane (np. hostami stron internetowych, firmami dostarczającymi oprogramowanie księgowe, systemami rezerwacji miejsc itp. itd.)
 • przewidzieć i wdrożyć procedury na wypadek żądań dotyczących usunięcia, korekty, zapomnienia i wyrażania zgody (w tym przez dzieci)
 • przeszkolić pracowników, i wprowadzić różne poziomy uprawnień w dostępie do danych.

Nowa odpowiedzialność:

Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami RODO za wszystko odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób których dane są przetwarzane  i karno-finansową wobec Organu Nadzorczego (UODO) w pierwszej kolejności ponosi Administrator.

Nasza firma, oprócz edukacji zajmuje się również usługami IT i na podstawie tego doświadczenia wiemy, że:

 • znakomita większość firm  obecnie jest  zupełnie nie przygotowana do RODO.
 • procedura wdrożenia nowych przepisów, przystosowania oprogramowania, zawarcia stosownych umów itp. w zależności od wielkości firmy może zająć nawet klika miesięcy

Dlatego warto o tym pomyśleć już dziś.

Jak wdrożyć nowe przepisy UE

Wyjaśniamy co trzeba zrobić w związku z tą zmianą, kto zamiast ABI, co zamiast polityki bezpieczeństwa, co zamiast zgłoszenia do GIODO...

O organizacji i zaletach szkolenia online o nowych przepisach ochrony danych osobowych

 1. Szkolenie dostępne jest online, a to znaczy, że można z niego korzystać 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia i to nie wychodząc z domu lub biura. Jedynym wymaganiem jest posiadanie dostępu do Internetu.
 2. Szkolenie online - w odróżnieniu od szkoleń stacjonarnych - może być i będzie nieustannie wzbogacane o nową wiedzę. Kupisz szkolenie jeden raz, a wiedza będzie stale uzupełniania. To ważne, ponieważ dostępne obecnie szkolenia stacjonarne mogą jedynie przedstawić stan prawny w świetle dyrektywy unijnej, ale... nie są w stanie pokazać jakie przepisów które za chwilę będą wprowadzone.  Nasze szkolenie będzie rozwijało się etapowo, dzięki czemu już dziś możesz zacząć przygotowania do nowych przepisów, a - w przypadku istotnych zmian wprowadzonych przez Sejm - dowiesz się o nich. I to wszystko za cenę jednego, stale aktualizowanego szkolenia szkolenia
 3. Premia dla pierwszych kupujących - nagradzamy przedsiębiorczych, dlatego cena szkolenia dla pierwszych kursantów jest promocyjna.

Zbierasz lub przetwarzasz dane osobowe?

Przygotuj się do zmian prawnych i organizacyjnych

O czym jest ten kurs o RODO

25 maja 2008 wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zniknie GIODO. W jego miejsce pojawi się UODO.

I ta zmiana wcale nie jest tylko fasadową zmianą nazewnictwa. Dzięki RODO (rozporządzeniu o ochronie danych osobowych) diametralnie zmieni się podejście do tego zagadnienia. 

Osoby fizyczne uzyskują nowe uprawnienia.

Instytucje i przedsiębiorcy zbierający oraz przetwarzający dane będą ponosić większą odpowiedzialność.

Nie będzie odgórnej regulacji sposobu chronienia danych. Zastąpi ją "autoregulacja", co oznacza, że każdy będzie musiał opracować i wdrożyć własne zasady i własne sposoby zabezpieczeń.

Dzięki temu szkoleniu łatwiej będzie przygotować się do spełnienia tych nowych wymogów.

Dla kogo jest ten kurs o RODO

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców chcących zawczasu przygotować się do nowych przepisów.

Trudno wyobrazić sobie instytucję lub przedsiębiorstwo które nie ma klientów lub pracowników. A już sam ten kontakt prowadzi nieuchronnie do zbierania i przetwarzania danych osobowych co w oczywisty sposób wiąże się z odpowiedzialnością.

Dzięki temu kursowi Osoby aspirujące na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Administratorzy poznają sposoby pozwalające na ocenę i minimalizację ryzyk związanych z tym przetwarzaniem. 

25 maja 2018

wejdzie w życie nowe rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Chcesz się przygotować, a brakuje jasnych przepisów?

MAMY ROZWIĄZANIE

Kompleksowy kurs online

Uwaga: w tej chwili znane są wyłącznie przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Niestety, nasz ustawodawca nie uchwalił jeszcze szczegółowych przepisów dotyczących sposobów ochrony danych osobowych które będą obowiązywały w Polsce po 25 maja 2018. A przecież przegotować się trzeba.

Dlatego, nasze szkolenie dotyczące nowych przepisów o ochronie danych osobowych wchodzących w życie 25 maja 2018 będzie dostępne przez długi czas i porusza wszystkie trzy aspekty ochrony danych osobowych:

Aspekt I - prawa i obowiązki wyznaczane przez regulacje unijne, ponieważ dotyczą one każdej firmy działającej w dowolnym państwie członkowskim UE.

Aspekt II - praktyczne procedury przetwarzania i ochrony danych osobowych  przydatne w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji

Aspekt  III - prawa osób których dane osobowe są przetwarzane, oraz obowiązki administratorów baz danych określane precyzyjniej przez nasze przepisy krajowe (przedstawimy nabywcom tego kursu po ich uchwaleniu, a w tej chwili prezentujemy projekty tych ustaw)

Nowe prawa i obowiązki

Obowiązkowa implementacja rozporządzenia wprowadzi do polskiego prawa nowe regulacje prawne odpowiadające nowemu sposobowi podejścia do ochrony danych osobowych.

Znikną ministerialne rozporządzenia-instrukcje typu: "hasło musi mieć minimum 8 znaków", lub "hasło musi być zmieniane co 30 dni". Już nie wystarczy zgłosić bazy danych do stosownego urzędu (ten obowiązek znika).

Ale, to tylko pozorna wolność, ponieważ...

W związku ze "skasowaniem" tych instrukcji, cała odpowiedzialność za organizację ochrony danych spadnie na administratorów - czytaj: przedsiębiorców, lub instytucje publiczne.

A to oznacza, że każdy przedsiębiorca i każda instytucja publiczna muszą samodzielnie i od nowa opracować i wdrożyć zasady ochrony danych spełniające warunki dyrektywy 2016/679 (o RODO). Konieczne będzie też zawarcie nowych umów z Podmiotami Przetwarzającymi. Może zajść potrzeba wprowadzenia znacznych zmian w systemach informatycznych, sklepach internetowych, aplikacjach itp. itd.

Słowem jest to mnóstwo pracy, która należy wykonać przed 25 maja 2018.

Nowości i/lub istotne postanowienia:

 • obowiązek realizacji prawa do zapomnienia,
 • zgoda na przetwarzanie danych dziecka,
 • powierzanie przetwarzania danych a odpowiedzialność,
 • forma uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych,
 • przekazywanie danych osobowych innym podmiotom,
 • Koniec z ABI ?
 • Certyfikacja - czy jest obowiązkowa?
 • Drastyczne kary finansowe

Nie daj się nabrać na "Certyfikaty":

W związku z wejściem w życie zmian w prawie o ochronie danych osobowych mogą pojawić się firmy oferujące dostarczenie rzekomo "obowiązkowych" certyfikatów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Owszem, prawo unijne przewiduje możliwość takiej certyfikacji, ale... :

 • jest ona fakultatywna - czyli dla tych którzy z jakiegoś im znanego powodu mogą chcieć posiadać taki certyfikat,
 • w tej chwili nie ma w Polsce przepisów umożliwiających określenie podmiotów uprawnionych do wydawania takich certyfikatów.

Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Dla kogo ten kurs:

Szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Jeśli prowadzisz biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, to zapewne czynisz to z nadzieją na godny zysk. Jednak, aby mieć pewność zarobku nie wystarczy tylko wykonać usługę. Trzeba też otrzymać zapłatę. A to zapewnić może jedynie dobra umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, czyli taka która chroni twoje interesy respektując jednocześnie prawa twojego klienta.

Te przepisy dotyczą także agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

W kursie wyjaśniamy:

 • Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
 • Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
 • Jak "bezpiecznie" zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
 • Jak "łagodzić" lub likwidować w zarodku narastające konflikty?

Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

W obiegu" funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy - niestety - w większości nie znający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością! Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

Podstawowe problemy umów o pośrenictwo w obrocie nieruchomościami:

 • Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (na wyłączność / bez wyłączności / na czas określony / na czas nie określony)
 • Określenie stron umowy - przykłady prawidłowych komparycji, umowy z właścicielami, pełnomocnikami, prokurentami itp.
 • Inne warunki jakie warto określić w umowie (czas obowiązywania umowy, terminy zapłaty, cena ofertowa a wynagrodzenie, ograniczenia w reklamie, zwroty kosztów itp.)
 • Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami - rodzaje i treść koniecznych pełnomocnictw
 • Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Kary umowne - czy warto stosować, jak duże, od czego uzależnione itp.
 • O sensie wyłączności, czyli jak można a jak warto zdefiniować wyłączność
 • Jakich postanowień warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Jak zabezpieczyć w umowie słuszne interesy pośrednika:

 • Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – o dokumentowaniu działań dokumentacja i procedurach kontaktów z klientami pośrednika
 • Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
 • Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów

O klauzulach abuzywnych i prawach konsumenta:

 • Procedury, które należy zachować podczas zawierania umowy, aby nie narazić się na zarzut stosowania niedozwolonych postanowień umownych
 • Klauzule abuzywne – zalety i wady „systemu” ochrony konsumenta
 • Ustawa o prawach konsumentów – podstawowe definicje i jej zastosowanie do praktyki pracy agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Umowa o pośrednictwo zawarta w lokalu – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy, oraz
 • Umowa zawarta poza lokalem – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy
 • Procedury chroniące interes przedsiębiorcy w stosunkach umownych z konsumentem