Opublikowano

Wszystkie ciała są dziurkowate

1 litr wody + 1 litr spirytusu = strata 4%

 
 fizyka korepetycje dla robiących nalewki

 

Pozazdrościłem Marcinowi Glińskiemu jego ciekawych „reportaży z przeszłości”, więc sam wstawiam coś z danych lat, czyli podręcznik do fizyki (dopuszczony przez cenzurę Królestwa Polskiego) 1906. Jest to fizyka dla szkół handlowych, więc stąd pewnie ten nacisk
na wódkę. A konkretnie na „wredną” właściwość mieszania wody ze spirytusem.
Powinien o niej pamiętać każdy, kogo interesuje wyrób nalewek: robiąc nalewkę często mieszasz wodę ze spirytusem i nie dziw się, że „ponosisz straty”. Wyjaśnienie poniżej: (pisownia oryginalna)

Wszelkie ciała są dziurkowate.

Dziurkowatość (porowatość).
Pod nazwą dziurkowatości rozumiemy zawartość w ciałach pewnych luk, czyli przestworów wypełnionych innemi ciałami, zwykle powietrzem. Luki te, zwane porami, niekiedy widać gołem okiem (w gąbce, chlebie, pumeksie); najczęściej wszakże można je okazać dopiero za pomocą pewnych spostrzeżeń lub doświadczeń.

Doświadczenia.:

 • Gaz przechodzi przez kamień, np. piaskowiec, cegłę. Kamień oblepia się w tym celu woskiem dokoła, z wyjątkiem dwu miejsc, gdzie się przystosowuje rurki.Gaz świetlny, wpuszczony jedną rurką, zapalić można u wylotu drugiej.
 • Deszcz rtęciowy: zamyka się naczynie korkiem drewnianym z wydrążeniem na wierzchu, do którego wlewa się rtęci; po wyciągnięciu powietrza rtęć przeleci przez drzewo, tworząc deszcz rzęsisty.
 • Kreda więcej waży po zamoczeniu w wodzie, niż sucha.
 • Przez żelazo rozpalone przenika gaz tlenek węglowy.
 • Miedź, złoto i wogóle metale od kucia zmniejszają się cokolwiek w objętości.
 • Szkło, równie jak inne ciała, kurczy się za oziębieniem.

Zastosowania: cedzenie (filtrowanie) przez bibułę, skórę, węgiel, piasek (filtry miejskie).

Dziurkowatość w ścisłem znaczeniu polega na istnieniu odstępów między cząstkami fizycznemi.

 • W tem pojęciu dziurkowate są też ciecze i gazy.
 • Woda zawiera powietrze i dwutlenek węgla, które uchodzą za ogrzaniem.
 • Obj. 50 cm3’wody + 50 cm3 spirytusu po zmieszaniu daje 96 cm3 wódki.
 • Gazy są bardzo ściśliwe (wiatrówka, krzesiwo powietrzne).
 • W powietrzu rozchodzą się zapachy.

Wszelkie ciała są dziurkowate.

Wszystkie ciała są dziurkowate

 
 
00:00 / 3:36
 
1X