Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Jeśli szukasz kursu, który pomoże Ci poprawić swoje umiejętności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, to dobrze trafiłeś!

Na tej stronie znajdziesz kurs online o umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, który nauczy Cię, jak zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć sporów z klientami.

Ten kurs jest oparty na wieloletniej praktyce i zawiera wiele przykładów i porad z życia agencji pośrednictwa.

Dowiesz się, jak prawidłowo sporządzać umowy o pośrednictwo, jak unikać zarzutu stosowania klauzul abuzywnych i respektować prawa konsumenta, jak negocjować wynagrodzenie i kary umowne, jak zawierać umowy z wieloma współwłaścicielami i pełnomocnikami i wiele więcej.

Nie zwlekaj i zapisz się na kurs już dziś! To świetna inwestycja w Twój rozwój zawodowy i finansowy. Nie pożałujesz!

Jak zabezpieczyć w umowie słuszne interesy pośrednika:

 • Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
 • Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów

Dla kogo ten kurs:

Jest to oparte na wieloletniej praktyce szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Pośrednicy nieruchomości często przegrywają sprawy o wynagrodzenie z powodu prostych błędów, przy czym wcale nie zawsze chodzi tylko o samą treść umowy o pośrednictwo. Z tego szkolenia dowiesz się, od jakich procedur zależy pewność zarobku agencji pośrednictwa.

W kursie wyjaśniamy:

 • Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
 • Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
 • Jak „bezpiecznie” zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
 • Jak „łagodzić” lub likwidować w zarodku narastające konflikty?

Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

W obiegu” funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy – niestety – w większości nieznający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością! Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

Podstawowe problemy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

 • Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (na wyłączność / bez wyłączności / na czas określony / na czas nieokreślony)
 • Określenie stron umowy – przykłady prawidłowych komparycji, umowy z właścicielami, pełnomocnikami, prokurentami itp.
 • Inne warunki, jakie warto określić w umowie (czas obowiązywania umowy, terminy zapłaty, cena ofertowa a wynagrodzenie, ograniczenia w reklamie, zwroty kosztów itp.)
 • Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami – rodzaje i treść koniecznych pełnomocnictw
 • Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Kary umowne – czy warto stosować, jak duże, od czego uzależnione itp.
 • O sensie wyłączności, czyli jak można, a jak warto zdefiniować wyłączność.
 • Jakich postanowień warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

O klauzulach abuzywnych i prawach konsumenta:

 • Procedury, które należy zachować podczas zawierania umowy, aby nie narazić się na zarzut stosowania niedozwolonych postanowień umownych
 • Klauzule abuzywne – zalety i wady „systemu” ochrony konsumenta
 • Ustawa o prawach konsumentów – podstawowe definicje i jej zastosowanie do praktyki pracy agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Umowa o pośrednictwo zawarta w lokalu – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy, oraz
 • Umowa zawarta poza lokalem – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy
 • Procedury chroniące interes przedsiębiorcy w stosunkach umownych z konsumentem.

Prowadzący:

Tomasz Lebiedź (koordynator)

Tomasz Lebiedź (koordynator)

Wszystko o czym mówię na szkoleniach doskonale znam z własnej praktyki zawodowej, ponieważ ...

Spis lekcji:

Moduły