Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

89 studentów uczestniczy obecnie w tym kursie

Umowa przedwstępna
Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów
 
Czym jest umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Strona zawierająca umowę przedwstępną zaciąga  zobowiązania, których niewykonanie może rodzić rozmaite konsekwencje.

W ramach tego szkolenia poznasz pouczająca historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.

Pamiętaj, że błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości.

W prawie nie ma wielu zapisów regulujących wprost umowy przedwstępne.  Dlatego do przygotowania dobrej umowy przedwstępnej  potrzebna jest nie tylko wiedza prawna, ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Po tym szkoleniu, opartym na wieloletnim doświadczeniu, nic cię nie zaskoczy 😉 I o to chodzi.

Czego się dowiesz kończąc ten kurs:
 • Poznasz pouczająca historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.
 • Dowiesz się kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępnych. Czy zawieranie takiej umowy zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 • Rozbieżne interesy stron – jak je pogodzić. (Nie jest to łatwe, bowiem już nawet wybór formy tej umowy nie jest obojętny na przyszła sytuację sprzedającego i kupującego).
 • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej.
 • Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej działając nie w swoim imieniu. Jakie są skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
 • Czy warto sprzedającemu zezwolić na ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej.  Co jest konieczne, aby móc ujawnić roszczeń w księdze wieczystej.
 • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
 • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa. Sposób i forma udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Jakie są skutki przekroczanie pełnomocnictwa.
 • Co powinno określić się w dobrej  umowie przedwstępna.
 • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
 • Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
 • Termin zapłaty ceny
 • Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
 • Kary umowne, Zaliczka  –  Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką.
 • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych.
 • Prawo do odstąpienia od umowy. Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia.

O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych

Lekcje/(i)