Umowy najmu nieruchomości – kurs online

120,00 

(1 pkt. RM) Wszystko co trzeba wiedzieć o umowach najmu zwykłego, okazjonalnego i komercyjnego w przystępnym szkoleniu online

Opis

W ramach kursu omawiamy:

obowiązki wynajmującego i najemcy,

możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,

problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych

klauzule specjalne w umowach,

możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,

kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,

najem zwykły,

najem okazjonalny i komercyjny,

problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,

Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),

Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,

Okresy płatności czynszu,

Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),

Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,

Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,

Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,

Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,

Określenie spraw pierwszorzędnych,

Określenie spraw drugorzędnych,

Atuty znanej marki najemcy,

Zastrzeżenie poufności rokowań,

Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:

Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,

Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,

Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,

Wspólne fundusze reklamowe.

Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,

Klauzule wyłączające (konkurencję),

Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,

Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowy zawartej na czas oznaczony,

Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie wyłączności,

Klauzule poufności,

Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,

Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Lekcje

1. Istota najmu, komparycje, reprezentacja stron, oszustwa Darmowy podgląd

2. Prawa i obowiązki stron, zastaw, kaucja, zbycie lokalu z najemcą…

3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…

4. Rodzaje umów najmu. Na jak długie okresy zawierać umowy najmu

5. Warunki wypowiedzenia umów najmu

6. Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana

7. Najem lokali użytkowych

Dodatkowe informacje

rodzaj-szkolenia