Umowy najmu nieruchomości (kurs online)

114,00 

Wszystko co trzeba wiedzieć o umowach najmu zwykłego, okazjonalnego i komercyjnego w przystępnym szkoleniu online.

Korzystając z  tego kursu spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Opis

W ramach kursu omawiamy:

obowiązki wynajmującego i najemcy,

możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,

problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych

klauzule specjalne w umowach,

możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,

kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,

najem zwykły,

najem okazjonalny i komercyjny,

problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

1. Umowy najmu w świetle prawa:

Forma umowy,

Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),

Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,

Okresy płatności czynszu,

Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),

Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,

Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,

Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,

Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu – na co zwrócić szczególną uwagę:

Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,

Określenie spraw pierwszorzędnych,

Określenie spraw drugorzędnych,

Atuty znanej marki najemcy,

Zastrzeżenie poufności rokowań,

Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:

Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,

Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,

Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,

Wspólne fundusze reklamowe.

Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,

Klauzule wyłączające (konkurencję),

Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,

Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

Umowy najmu lokalu użytkowego,

Umowy zawartej na czas oznaczony,

Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

Zastrzeżenie wyłączności,

Klauzule poufności,

Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,

Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Lekcje

1. Istota najmu, komparycje, reprezentacja stron, oszustwa Darmowy podgląd

2. Prawa i obowiązki stron, zastaw, kaucja, zbycie lokalu z najemcą…

3. Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia…

4. Rodzaje umów najmu. Na jak długie okresy zawierać umowy najmu

5. Warunki wypowiedzenia umów najmu

6. Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana

7. Najem lokali użytkowych

Uwaga: z powodu nieustannego rozwoju platformy, wyżej wymieniony spis lekcji może ulec zmianie. Aktualne zestawienie lekcji znajdziesz na stronie kursu online o umowach najmu nieruchomości >>>

 

close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Informacje dodatkowe

Rodzaj szkolenia

Kurs online. Sposób korzystania ze szkoleń online oraz czas ważności licencji na dostęp do takich szkoleń opisane są na stronach: https://symen24.pl/pomoc oraz https://symen24.pl/regulamin/