Obciążenia na nieruchomości (hipoteki, służebności, długi…) – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Ten kurs jest poświęcony tematyce długów obciążających nieruchomości. Jest on przeznaczony dla pośredników w obrocie nieruchomościami lub osób, które chcą kupić nieruchomość.

W kursie dowiesz się, jak rozpoznać i uniknąć pułapek związanych z zadłużonymi nieruchomościami, jak sprawdzić stan prawny i finansowy nieruchomości  i jak bezpiecznie sfinalizować transakcję. Kurs składa się z lekcji w formie rozmowy z Notariuszem  nagranej na wideo, a po jego ukończeniu otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Korzystając z  tego kursu spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Jak uniknąć ryzyka nabycia długów zbywcy nieruchomości

Nabywając nieruchomość można nieświadomie nabyć również długi zbywcy. To może być przykrą i kosztowną niespodzianką dla kupca, obdarowanego lub dziedziczącego.

Nie wszystkie z tych zobowiązań wyczytasz z księgi wieczystej, jak zatem można je wykryć przed nabyciem nieruchomości?

O tym jest ten kurs.

Prowadzi:

Ewa Winiczenko

Ewa Winiczenko

Notariusz, prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu nieruchomości ...

W szkoleniu omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste w tym między innymi:

 • kiedy nabywca przyjmuje zobowiązania wynikające z dożywocia,
 • jak podchodzić do spraw „w toku”, np. egzekucji, sporów o zapłatę,
 • jak sprawdzić czy przedsiębiorca zbywając prywatną nieruchomość nie ucieka przed wierzycielami,

Ponadto warto pamiętać, że transakcje sprzedaży nieruchomości często rozciągnięte są w czasie. Czasem między zawarciem umowy przedwstępnej a wyznaczonym terminem umowy sprzedaży ma upłynąć kilka miesięcy. W tym czasie może wydarzyć się wiele: rozwód, śmierć, bankructwo lub np. następuje egzekucja komornicza z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki?

Problemów podobnych do wyżej opisanych jest więcej. O tym jak należy do nich podchodzić mówi to:

Tematy:

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
 • Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
 • Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
 • Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
 • Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
 • Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
 • Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do…, lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania „historyczne”.
 • Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
 • Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
 • Egzekucja administracyjna
 • Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
 • Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
 • Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
 • Hipoteki przymusowe i inne.
 • Opłata adiacencka.
 • Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
 • Służebności.
 • Użytkowanie.
 • Dożywocie.
 • Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.

Spis lekcji: