Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności… – kurs online

Długi i obciążenia nieruchomości
Lub zaloguj się zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kupionych kursów.

Jak uniknąć ryzyka nabycia długów zbywcy nieruchomości

Nabywając nieruchomość można nieświadomie nabyć również długi zbywcy. To może być przykrą i kosztowną niespodzianką dla kupca, obdarowanego lub dziedziczącego.

Nie wszystkie z tych zobowiązań wyczytasz z księgi wieczystej, jak zatem można je wykryć przed nabyciem nieruchomości?

O tym jest ten kurs.

Prowadzi:

Ewa Winiczenko

Ewa Winiczenko

Notariusz, prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu nieruchomości ...
Czytaj Dalej

W szkoleniu omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste w tym między innymi:

 • kiedy nabywca przyjmuje zobowiązania wynikające z dożywocia,
 • jak podchodzić do spraw "w toku", np. egzekucji, sporów o zapłatę,
 • jak sprawdzić czy przedsiębiorca zbywając prywatną nieruchomość nie ucieka przed wierzycielami,

Ponadto warto pamiętać, że transakcje sprzedaży nieruchomości często rozciągnięte są w czasie. Czasem między zawarciem umowy przedwstępnej a wyznaczonym terminem umowy sprzedaży ma upłynąć kilka miesięcy. W tym czasie może wydarzyć się wiele: rozwód, śmierć, bankructwo lub np. następuje egzekucja komornicza z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki?

Problemów podobnych do wyżej opisanych jest więcej. O tym jak należy do nich podchodzić mówi to:

Tematy:

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
 • Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
 • Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
 • Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
 • Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
 • Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
 • Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do..., lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania "historyczne".
 • Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
 • Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
 • Egzekucja administracyjna
 • Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
 • Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
 • Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
 • Hipoteki przymusowe i inne.
 • Opłata adiacencka.
 • Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
 • Służebności.
 • Użytkowanie.
 • Dożywocie.
 • Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.

Spis lekcji: