Kategoria Prawo w obrocie nieruchomościami

 • Jak zarabiać na obrocie domami - kurs online

  • Jak zarabiać na obrocie domami - kurs online - 159,00 

  Prawdziwe pieniądze zarabia się na domach! To na ich kupowaniu, remoncie/przebudowie i sprzedaży można zarobić kilka razy więcej na 1 m2 kupionej nieruchomości niż w przypadku obrotu mieszkaniem. Jest jeden warunek: trzeba wiedzieć jakimi domami warto się zajmować ;-)

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online)

  • Kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami (szkolenie online) - 699,00 999,00 

  170 LEKCJI. Kompleksowy, kilkudziesięciogodzinny kurs na profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmujący zagadnienia praktyki pracy pośrednika i prawa obowiązującego w obrocie nieruchomościami. Dowiesz się jak rozpoznać pułapki tkwiące w stanach prawnych, jak zawierać dobre umowy z klienta, jak uzyskiwać wyłączności, jak lepiej prezentować nieruchomości. O tym wszystkim opowiedzą praktycy obrotu nieruchomościami. - pośrednicy, notariusz, architekt, coach sprzedaży. A całą tę wiedzę uzyskasz bez wychodzenia z domu ;-) 

  Podejrzyj kurs - 11 lekcje Preview)

 • Prawo w obrocie nieruchomościami - kurs online

  • Prawo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 1 Login - 813,00  399,00 
  • Prawo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 5 Loginów - 799,00 

  67 lekcji (4 lekcje demo ;-) )

  Bądź mądry przed szkodą ;-)


  📌Ustalanie warunków sprzedaży nieruchomości.
  📌Umowy najmu nieruchomości.
  📌Pułapki obrotu nieruchomościami gruntowymi.
  📌Dziedziczenie nieruchomości (konsekwencje).
  📌Weryfikacja stanu prawnego i badanie obciążeń nieruchomości.
  📌Podatki związane z posiadaniem i obrotem nieruchomościami.
  📌Zobaczysz też relacje z Webinarów o procedurze dzielenia działek budowlanych i o uzyskiwaniu dobrych warunków zabudowy.

  W nieruchomościach jesteśmy od 1989 i w tym kursie dzielimy się doświadczeniami zdobytymi w ciągu tych lat.

  W kursie, na podstawie doświadczeń pośrednika, inwestora i notariusza omawiamy prawo na przykładach sytuacji, które wydarzyły się w życiu (case study).

  Poznasz prawo i jego praktyczne zastosowanie w obrocie nieruchomościami. Pokazujemy też to, czego nie wyczytasz wprost z tekstów ustaw i rozporządzeń.

  Skorzystaj, a życie raczej nie spłata Ci przykrej (prawnej) niespodzianki  :-)

  Kurs przeznacony jest dla:

  • Pośredników w obrocie nieruchomościami
  • Inwestorów

  Podejrzyj kurs - 4 lekcje Preview)

 • Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – kurs online (relacja z Webinaru)

  • Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy - kurs online (relacja z Webinaru) - 49,00 

  Wszystko o tym, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 1 – O jakie warunki warto wystąpić. Dlaczego, przed sprzedażą działki warto mieć WZiZT. 2 – Zasady przygtowywania decyzji o warunkach zabudowy 3 – Odwołania od WZiZT i spory z sąsiadami 4 – Przekazywanie WZiZT

 • Procedura podziału działek budowlanych (relacja z Webinaru) – kurs online

  • Procedura podziału działek budowlanych (relacja z Webinaru) – kurs online - 49,00 

  Wszystko o tym, jak dzieli się działki budowlane: 1 – Procedura w 4 krokach 2 – Ograniczenia 3 – Przechodzenie obciążeń 4 – Podziały zgodne z planem zagospodarowanie przestrzennego, podziały bez tego planu i podziały wbrew temu planowi

 • Jak zarabiać na obrocie gruntami - kurs online

  • Jak zarabiać na obrocie nieruchomościami gruntowymi (kurs online) - 1 Login - 169,00 
  • Jak zarabiać na obrocie nieruchomościami gruntowymi (kurs online) - 5 Loginów - 399,00 

  Dowiesz się: o cyklach rynkowych, o tym jak rozpoznać ich zmianę,❓ o różnych stragiach sprzedaży nieruchomości,❓ dlaczego są i czemu służą 3 definicje „działka budowlana”,❓ o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu - poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia,❓ o obciążeniach nieruchomości gruntowych o których nie dowiesz się z księgi wieczystej, które - mimo tej niewiedzy - przechodzą na nabywcę,❓ o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności❓ i wiele, wiele więcej o tym co trzeba wiedzieć, aby zarabiac na obrocie gruntami ;-)

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Umowy najmu nieruchomości - kurs online

  • Umowy najmu nieruchomości (kurs online) - 99,00 
  Umowy najmu mieszkań

  📌obowiązki wynajmującego i najemcy,
  📌możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  📌klauzule specjalne w umowach,
  📌możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
  📌kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
  📌najem zwykły,
  📌najem okazjonalny i komercyjny,
  📌problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych.

 • Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna - kurs online

  • Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna - kurs online - 101,00  71,00 

  Sprzedaż nieruchomości bardzo często poprzedzają długie negocjacje i zawarcie umowy przedwstępnej. Na przykładach z życia wziętych dowiesz się co i jak należy lub można negocjować oraz jak zapisać te ustalenia w umowie przedwstępnej, aby uniknąć kłopotów w przyszłości.

  Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

 • Pułapki obrotu gruntami - kurs online

   Prawo obrotu gruntami

   Kurs polecamy:

   • Pośrednikom w obrocie nieruchomościami
   • Inwestorom

   Na bazie wieloletnich doświadczeń:

   W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami

   Dowiesz się:

   • o praktycznym znaczeniu nieruchomości
   • co to jest "działka budowlana", "działka rolna"
   • o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu i poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia
   • o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności
   • o opłatach adiacenckich w tym kiedy można nieopacznie narazić się na takie opłaty przy kupnie nieruchomości
   • o rencie planistycznej
   • o znaczeniu linii rozgraniczających i linii zabudowy
   • o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy
   • o problemach związanych ze współwłasnością
   • o wyłączaniu terenów z produkcji rolnej lub leśnej
   • o opłatach związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntu
   • o pomnikach przyrody, stanowiskach archeologicznych itp.

  • Podatki w nieruchomościach - kurs online

   • Podatki w obrocie nieruchomościami (kurs online) - 69,00 
   Racjonalne podatki w nieruchomościach

   Poznaj swoje prawa

   • VAT,
   • PIT,
   • PCC,
   • Podatki od posiadania nieruchomości,
   • Podatki od spadków i darowizn,>
   • Groźne Parapododatki (wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna, opłaty adiacenckie

   Kurs polecamy:

   • Inwestorom i osobom chcącym zarabiać na flipach ?
   • Pośrednikom obrotu nieruchomościami chcącym doradzać swoim klientom
   • Każdej osobie, która chce lub musi sprzedać/odziedziczyć/kupić nieruchomość

  • Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online

   • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 99,00 
   Kurs dobra umowa o pośrednistwo w obrocie nieruchomościami szkolenie online lebiedź

   ❓Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
   ❓Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
   ❓Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów

   Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

  • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości – kurs online

   • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości - kurs online - 5 Loginów - 199,00 
   • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości - kurs online - 1 Login - 99,00 
   Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

   • akt własności ziemi
   • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
   • rozbieżność powierzchni księgi wieczystej
   • zasiedzenie granic
   • służebności gruntowe
   • służebność przejazdu i przechodu
   • służebność osobista
   • służebność przesyłu
   • wypis i wyrys z rejestru gruntu
   • mapa ewidencyjna
   • decyzja podziałowa
   • warunki zabudowy
   • wypis w planu zagospodarowania przestrzennego
   • i wiele wiele innych

   Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

  • Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - kurs online

   • Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - kurs online - 69,00 

   * Dostajesz spadek… co zrobić?
   * Procedury przeprowadzenia spadku
   * Formy Testamentu
   * Odziedziczyć długi?
   * Dziedziczenie ustawowe
   * Niepewne stany prawne
   * Dziedziczenie testamentowe
   * Umowy dotyczące spadkobrania
   * Dziedziczenie transgraniczne
   * Dział spadku

   Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)

  • Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności... - kurs online

   • Długi obciążające nieruchomość - kurs online - 69,00 
   Długi i obciążenia nieruchomości

   🔎Ucieczka przed długiem.
   🔎Upadłość i skarga pauliańska
   🔎Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej?
   🔎Co to jest „dług”?
   🔎Sprawy w toku
   🔎Prawa odkupu i pierwokupu. Śluby i rozwody
   🔎Hipoteki, służebności…
   🔎Egzekucje

   Podejrzyj kurs - 1 lekcje Preview)